Veritabanı Developer pozisyonunda yapılan iş görüşmeleri, adayların veritabanı sistemleri konusundaki bilgi, deneyim ve becerilerini değerlendirmek için önemli bir fırsattır. Veritabanı Developer'lar, veri tabanı tasarlama, geliştirme, bakım ve performans optimizasyonu gibi görevlerle ilgilenirler. Ayrıca, veri tabanı sistemlerinin güvenliği, yedeklenmesi ve kurtarılması gibi konularda da uzmanlaşırlar.

Bu makalede, Junior, Mid-Level ve Senior seviyelerindeki Veritabanı Developer adaylarına yönelik muhtemel iş görüşmesi sorularını inceleyeceğiz. Her seviyede beklenen bilgi düzeyi ve deneyim farklı olduğundan, iş görüşmelerinde de farklı sorular sorulabilir. Bu makale, adayların iş görüşmesine hazırlanmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olacak.

Junior Veritabanı Developer:

 1. Bir veritabanı nedir ve temel bileşenleri nelerdir?
 2. SQL'in temel komutları nelerdir? SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi.
 3. Bir tabloyu nasıl oluşturursunuz? Örnek bir CREATE TABLE sorgusu yazın.
 4. İki tablo arasında nasıl ilişki kurarsınız? FOREIGN KEY kavramını açıklayın.
 5. Bir veritabanı yedekleme işlemi nasıl yapılır? Hangi araçları kullanırsınız?
 6. Bir veritabanı sorgusunun performansını nasıl optimize edersiniz?

Mid-Level Veritabanı Developer:

 1. Index nedir ve bir veritabanı tablosuna nasıl eklenir?
 2. Bir veritabanı sorgusunun nasıl optimize edileceğini açıklayın. EXPLAIN komutu hakkında bilgi verin.
 3. Veritabanı ACID özelliklerini açıklayın. Bu özellikler neden önemlidir?
 4. JOIN operatörü nedir ve çeşitleri nelerdir?
 5. Bir veritabanı tablosundaki verilerin güvenliğini nasıl sağlarsınız?
 6. Veritabanı replication (çoğaltma) nedir ve nasıl çalışır?

Senior Veritabanı Developer:

 1. Bir veritabanı mimarisini nasıl tasarlarsınız? Büyük ölçekli projelerde nasıl ölçeklendirirsiniz?
 2. Sharding nedir ve büyük veritabanı sistemlerinde nasıl kullanılır?
 3. Bir veritabanı sisteminin performansını ölçmek için hangi metrikleri kullanırsınız?
 4. SQL injection gibi güvenlik tehditlerini nasıl önlersiniz?
 5. Veritabanı sistemlerinin yüksek erişilebilirliğini sağlamak için hangi yöntemleri kullanırsınız?
 6. Veritabanı teknolojileri arasında kullandığınız farklılıkları ve tercih sebeplerinizi açıklayın.