Front-End Developer pozisyonunda yapılan iş görüşmeleri, adayların web geliştirme konusundaki bilgi, deneyim ve becerilerini değerlendirmek için önemli bir fırsattır. Web sitelerinin kullanıcı arayüzlerini geliştirmekten sorumlu olan Front-End Developer'lar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların etkileşimde bulunmasını kolaylaştırmak için modern teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanırlar.

Bu makalede, Junior, Mid-Level ve Senior seviyelerindeki Front-End Developer adaylarına yönelik muhtemel iş görüşmesi sorularını inceleyeceğiz. Her seviyede beklenen bilgi düzeyi ve deneyim farklı olduğundan, iş görüşmelerinde de farklı sorular sorulabilir. Bu makale, adayların iş görüşmesine hazırlanmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olacak.

Junior Front-End Developer:

 1. HTML, CSS ve JavaScript'in temel kavramlarını açıklayın.
 2. Bir web sayfasında nasıl düzenleme yaparsınız? CSS kullanarak nasıl bir elementi hizalarsınız?
 3. Temel bir JavaScript fonksiyonu nasıl tanımlanır ve çağrılır?
 4. CSS'te flexbox ve grid sistemlerinin farkı nedir? Hangisini ne zaman kullanırsınız?
 5. Responsive web tasarımın önemi nedir? Bir web sitesini nasıl mobil uyumlu hale getirirsiniz?
 6. Web tarayıcıları arasında uyumluluk sorunları nasıl giderilir?

Mid-Level Front-End Developer:

 1. React, Angular veya Vue.js gibi popüler Front-End framework'lerini kullanma deneyiminiz nedir?
 2. Bir RESTful API'yi nasıl kullanır ve verileri bir web uygulamasına nasıl entegre edersiniz?
 3. Web performansını iyileştirmek için hangi teknikleri kullanırsınız?
 4. SASS veya LESS gibi CSS ön işlemcileri hakkında deneyiminiz var mı? Bunları neden tercih edersiniz?
 5. Progressive Web Apps (PWA) nedir ve nasıl oluşturulur?
 6. Bir web sayfasında kullanılan resimleri optimize etmek için hangi yöntemleri kullanırsınız?

Senior Front-End Developer:

 1. Front-End mimarisini nasıl tasarlarsınız? Büyük ölçekli projelerde nasıl ölçeklendirirsiniz?
 2. Redux, MobX veya Flux gibi state yönetim kütüphaneleri hakkında deneyiminiz var mı? Hangisini neden tercih edersiniz?
 3. Web güvenliği konusunda bilgi sahibi misiniz? XSS ve CSRF gibi yaygın güvenlik açıklarını nasıl önlersiniz?
 4. Bir proje üzerinde ekip lideri olarak nasıl rol alırsınız? Ekip üyelerini nasıl yönlendirir ve motive edersiniz?
 5. WebGL veya SVG gibi ileri düzey web teknolojilerini kullanma deneyiminiz var mı? Hangi durumlarda bu teknolojileri tercih edersiniz?
 6. Front-End geliştirme konusundaki en son trendler ve teknolojiler hakkında nasıl bilgi sahibisiniz? Bu teknolojileri nasıl uygularsınız?