Python geliştiricisi pozisyonunda iş arayanlar için yapılan iş görüşmeleri, adayların Python dilindeki yeteneklerini, deneyimlerini ve bilgi seviyelerini değerlendirmek için kritik bir rol oynar. Junior, Mid-Level ve Senior seviyelerindeki adaylara yönelik iş görüşmeleri, farklı beceri düzeylerini ve deneyimlerini dikkate alarak farklı sorular içerebilir.

Junior seviyesindeki adaylara genellikle Python'un temel kavramları, veri yapıları ve temel programlama becerileri hakkında sorular sorulurken, Mid-Level adaylardan daha karmaşık konuları anlamaları ve uygulamaları beklenir. Senior seviyesindeki adaylar ise genellikle daha derinlemesine teknik bilgi ve deneyimle ilgili sorularla karşılaşır ve projelerini nasıl yöneteceklerini ve ekibin liderliğini nasıl üstleneceklerini tartışır.

Bu makalede, farklı seviyelerdeki Python geliştiricisi adaylarına yönelik muhtemel iş görüşmesi sorularını inceleyeceğiz ve her bir seviyede beklenen yetenekler hakkında bir bakış sunacağız. Bu soruları incelemek, adayların hazırlıklı olmalarına ve iş görüşmesinde başarılı olmalarına yardımcı olabilir.
 

Junior Python Developer:

 1. Python'un temel veri tipleri nelerdir ve aralarındaki farklar nedir?
 2. Bir liste üzerinde nasıl döngü yapılır ve listenin elemanlarına nasıl erişilir?
 3. Python'da if, elif ve else ifadelerini nasıl kullanırsınız? Örnek verin.
 4. Bir string üzerinde nasıl işlem yaparsınız? Örneğin, bir string'i tersine çevirme veya alt string arama.
 5. Python'da fonksiyonlar nasıl tanımlanır ve çağrılır? Bir fonksiyonun parametreleri nasıl belirtilir?
 6. Bir Python modülünü nasıl içe aktarırsınız?
 7. Bir liste üzerinde nasıl sıralama yaparsınız?

Mid-Level Python Developer:

 1. Nesne yönelimli programlama (OOP) nedir ve Python'da nasıl kullanılır?
 2. Bir Python sınıfı nasıl tanımlanır ve örneklenir?
 3. Python'da dekoratörlerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklayın.
 4. Python'da hangi veri yapıları kullanılabilir ve her birinin avantajları nelerdir?
 5. Python'un Exception Handling (Hata Yakalama) mekanizması nasıl çalışır?
 6. Python'da ORM (Object-Relational Mapping) nedir ve hangi kütüphanelerle sağlanır?
 7. Bir RESTful API nasıl oluşturulur ve Python'da hangi kütüphaneler kullanılabilir?

Senior Python Developer:

 1. Python'da çoklu mirasın nasıl uygulandığını açıklayın.
 2. Bir veri tabanına Python kullanarak nasıl bağlanırsınız? Örnek verin.
 3. Python'da çözümleme (parsing) ve oluşturma (serialization) kavramlarını açıklayın. Hangi kütüphaneler kullanılabilir?
 4. Bir uygulama için performans iyileştirmeleri yaparken hangi stratejileri kullanırsınız?
 5. Bir Python projesinin testlerini nasıl yazarsınız? Hangi test kütüphanelerini kullanırsınız?
 6. Python'da async/await anahtar kelimelerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklayın.
 7. Python ekosistemi içinde hangi diğer teknolojilere hakim olduğunuzu açıklayın (örneğin, Django, Flask, Pandas, TensorFlow vb.).