r

İstatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda programlama dilidir.