Ticaret

Freelancer iş yapmak ve yaptırmak ile ürün/hizmetlerini pazarlamak isteyenlerin sınırsız olarak kullandığı bölüm.