Mevcut bir tablo yapısını ALTER TABLEkomutu kullanarak ve ardından yapmak istediğiniz değişikliği kullanarak değiştirebiliriz:

ALTER TABLE people ADD COLUMN born_year INT;

Bu, boş değerlere sahip yeni bir sütun ekleyecektir:

 age | name | born_year 
-----+--------+-----------
 37 | Flavio |     
  8 | Roger |     

Bir sütun bırakmak için:

ALTER TABLE people DROP COLUMN born_year;

Bu şunlarla sonuçlanır:

 age | name 
-----+--------
 37 | Flavio
  8 | Roger