Docker'ın önemini hepimiz biliyoruz ve Docker'ın Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü'nde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Docker öğrenmek eğlencelidir, en azından benim görüşüme göre. Temelleri kavradıktan sonra zor değil. Zor olan, tüm o komutları hatırlamaktır. Onlarca ve onlarca var, dökümantasyona bakabilir veya 'help' komutunu kullanabiliriz, ancak ihtiyacımız olanı bulmak zaman alır.

Bu blogda, tüm komutları veya daha doğrusu en çok kullanılan komutları topladım. Bu komutları hatırlamanıza ve hızlıca başvurmanıza yardımcı olacaktır.

Her komutun ne yaptığı hakkında biraz bilgi ekledim, ancak ayrıntılar ve bayraklar için hala dökümantasyona bakabilirsiniz.


docker run
Bir görüntüden bir konteyner çalıştırın. Görüntü komutta belirtilmelidir. Docker, bu görüntüyü yerel olarak arayacak, bulamazsa, o görüntüyü veya başka bir depoyu belirtilen bir yerde arayacaktır.

docker run node:16


docker build
Bir Docker dosyasından bir görüntü oluşturun. Görüntüyü kayıt defterine göndermek istediğinizde bu komutu çalıştırmalısınız çünkü Docker dosyasını doğrudan gönderemezsiniz. 

docker build -t my-app:2 .


docker pull
Yukarıda öğrendiğimiz gibi, docker run yerel olarak görüntüyü arar, bulunamazsa uzaktaki depodan alır ve bir konteyner oluşturur. Ancak bir görüntüyü çekmek istiyoruz ama ondan bir konteyner oluşturmak istemiyorsak, o zaman docker pull komutunu kullanırız. 

docker pull node:16


docker push
Bir görüntünüz varsa ve onu docker kayıt defterine göndermek istiyorsanız, bu komutu kullanmanız gerekir. Varsayılan kayıt defteri docker hub olarak ayarlanmıştır, ancak daha fazla bilgi için docker stopdoc'a bakınız.

docker push myuser/my-app:2

 

docker images
Bu komut, makinenizde bulunan tüm mevcut görüntüleri listeler. 

docker images

 

docker ps
Görüntüler komutuna benzer şekilde, bu komut makinenizde bulunan tüm konteynerleri listeler. 

 

docker ps


docker stop
Çalışan bir container var ise durdurur. 

docker stop

 

docker start
Durdurulmuş bir konteyneri başlatmanıza yardımcı olur.

docker start <containerId or containerName>


docker restart
Adından da anlaşılacağı gibi bir konteyneri yeniden başlatır. 

docker restart <containerId or container Name>


docker kill
Bir konteyneri zorla durdurur. 

docker kill <containerId or containerName>


docker rm/docker rmi
Bunlar iki farklı komuttur; biri bir konteyneri makineden kaldırmak için kullanılır ve diğeri görüntüleri kaldırmak için kullanılır. Bir görüntüyü kaldırmak için o görüntüden çalışan konteyneri durdurmalı veya silmelisiniz. 

docker rm <containerId or containerName>
docker rmi <imageId or imageName>


docker exec
Bu komutu sıkça kullanacaksınız. Temel olarak, bir çalışan konteyner içinde bir komut çalıştırmanıza yardımcı olur. Hata ayıklama amaçları için bu komutu geniş çapta kullanacaksınız. 

docker exec -it containerName bash

 

docker logs
Bir konteynerden günlükleri alır.

docker logs <container name>

 

docker inspect
Bir veya daha fazla konteyner veya görüntü üzerinde ayrıntılı bilgileri görüntüler.

docker inspect <container name>

docker cp
Bir konteyner ve yerel dosya sistemi arasında dosyaları/dizinleri kopyalar.

docker cp example.txt CONTAINER_ID:/path/in/container/

docker system prune
Kullanılmayan tüm konteynerleri, ağları, görüntüleri ve isteğe bağlı olarak birimleri kaldırır.

docker system prune