Öncellikle bilmemiz gereken veri tabanı nedir? Veri tabanı; bilgisayardaki verilerin belli bir düzen içersinde saklandığı, belli bir sistem dahilinde erişim imkanı bulunan, yönetilebilir, güncellenebilir ve birbirleri arasında ilişki kurulabilir veriler ve  (bilgilerden) oluşan bir sistemdir.

SQL ise; veri tabanını sorgulayan dildir.Verileri modellemek ve yönetmek için kullanılır. SQL, özellikle büyük veri ile uğraşan firmalarda ve özellikle veri analizi yapabilecek kapasitede büyük bir veriyi toplayan şirketlerde kullanılan üst düzey bir dildir.

SQL, ilk olarak IBM Research Center tarafından DB2 veritabanı için geliştirilmiştir. Daha sonra SQL dili, ANSI (American National Standards Institute) tarafından standartlaştırılmıştır.

SQL dilini kullanan farklı veri tabanı sistemleri de vardır. Onlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

 

  • MySQL (Açık kaynak kodludur.)
  • DB2 (IBM şirketine aittir.)
  • Oracle (Oracle şirketine aittir.)
  • SQL Server, Access (Microsoft şirketine aittir.)
  • Sybase

SQL Nerelerde Kullanılır?

SQL, özellikle büyük veri ile uğraşan firmalarda ve özellikle veri analizi yapabilecek kapasitede büyük bir veriyi toplayan şirketlerde kullanılan üst düzey bir dildir.

Bu dil sayesinde örnek verecek olursak  bir hastanede yatan kişilerin veri tabanında sorgusu yapılabilir, kişilerin sağlık geçmişleri ve geçirdikleri hastalıkları görebilirsiniz. Ülkemizde de son yıllarda harika bir biçimde işleyen E-devlet sistemi de SQL’in güzelliklerini görmek adına en iyi örnektir. Kişinin sabıka kaydı olup olmadığının tespiti, sigorta kayıtlarını öğrenmek, öğrenci olup olmadığı hakkında bilgiler, askerliğini yapıp yapmadığı gibi bilgileri sistemden alan ve sorgu sayesinde kullanıcıya gösteren veri tabanlarının temelinde SQL sistemleri yatmaktadır.

Veriler büyük Hard disk denen ve sonradan erişilmesi mümkün olan sistemlerde saklanır. RAM bellekler geçici ancak Hard diske kaydedilen verilen kalıcıdır. Bilgisayara veya büyük sunuculara saklanan verileri tekrar erişebilir durumda düzenli bir şekilde saklanması için SQL sistemlerinin önemi büyüktür.

SQL Neye Hizmet Eder?

Özellikle büyük firmalarda sistemlerin işlerliği ve veri tabanında bilgilerin rahatlıkla bulunup kullanılabilmesini amaçlar ve işleri kolaylaştırır. İnternet sitelerinde özellikle E-ticaret siteleri olsun, ürün satış ve sipariş sistemlerinde, okul ve hastane gibi kamu kurumlarında veri tabanının işlerliği oldukça önemli olmaktadır.

Bir bilgiyi ortaya çıkartmak  bu bilgi ile işlem yapmayı kolaylaştırması bakımından SQL’in hizmetleri oldukça fazladır. Verdiği hizmetler ise özellikle işleri hızlandırmak ve veri depolamanın kolaylaştırılması üzerinedir. Ham bir bilgi her zaman için hard diskte saklanabilir ancak verinin işlerliği olması, görüntülenebilmesi ve en önemlisi de istenen değerin veri tabanında bulunabilmesi çok önemlidir.

SQL standart bir tabandır ve bu tabanı kullanarak pek çok sorgu yapılabilen ünlü programlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları MySQL, Mssql, Microsoft SQL Server, Oracle, Firebird ve Access gibi program ve yazılımlar bulunmaktadır. Bu araçlar ile uygulamalarınızda veya web sitelerinizde sorgulama yapmak oldukça kolaylaşmaktadır.

SQL’in Faydaları Nedir?

Belirli ham ve üzerinde değişiklik yapılmamış veri yığınını düzenli veriler topluluğu haline getirmesi bakımından SQL önemlidir. Bu sağlamış olduğu  fayda sayesinde de oldukça fazla sayıda veriyi belirli bir düzen içerisinde rahatlıkla kullanmak ve sorgulamak mümkün olmuştur.

Birbiriyle ilişkili verilerin her sorguda kopyalama yapmaması ile çok amaçlı bir şekilde depolanmasına olanak sağlaması oldukça önemli olmuştur. Sınırsız sayıdaki veri içerisinden istenilen değeri hızlı bir şekilde sorgulamak ve önünüze getirmek adına SQL’in faydaları sınırsızdır.

Bununla birlikte pek çok tasarruf önlemine neden olarak hem zaman kaybını hem de para kaybını önleyen bir sistemdir. Eski sistemler gibi arşivlere giderek vakit harcamak yerine artık tek tık ile sorgulama yapılabilmesi çok önemli bir faydadır.