Python standart olarak 5 adet veri türü bulunmaktadır. 

Number (Sayılar): Sayı veri türü kendi içerisinde dörde ayrılır. Bunları Integer, Float, Long Integer ve Complex olarak sıralayabiliriz.

 • Integer: Pozitif ve negatif tamamına denir. Python da temel bir veri türüdür.
 • Float: Kesirli pozitif ve kesirli negatif sayıların tamamına denir.
 • Long Integer: Uzun tam sayıları ifade eden veri türüdür. Integer veri türünün yetersiz kaldığı durumlarda Long Integer veri türü kullanılır.
 • Complex: Gömülü sistemlerde sıkça kullanılan gerçek ve sanal olmak üzere iki kısımdan oluşan sayı tipidir.
 • 1 2 3 4 a = 5 #integer b = 3.14 #float c = 12L #long integer d = 5 + 12j #complex

  String (Karakter): Python da metin veri türüdür. Yani karakter dizileri olarak da isimlendirebiliriz.

   
  1 degisken = "Merhaba Dünya"

  Tuple: Farklı veri türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu veri türüdür. Yani Tuple içerisinde tamsayı, ondalıklı sayı, metin ve hatta iç içe Tuple bile olabilir.

   
  1 degisken = 3, 5, 8.7, "Merhaba Dünya", 'z'

  List: Liste veri türü de Tuple veri türünün bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Liste içerisinde tıpkı Tuple veri türünde olduğu gibi tamsayı, ondalıklı sayı, metin ve Tuple veri türleri yer alabilir. Bu veri türünün Tuple veri türünde en önemli farkı ise ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemlerine imkan veriyor olması olarak belirtebiliriz.

   
  1 degisken = [3, 5, 8.7, "Merhaba, Dünya", [3, 5, 8.7]]

  Dictionary: Dictionary veri türü de Tuple ve List gibi içerisinde farklı veri türlerinin bulunmasına imkan sağlar. Dictionary veri türünün diğer iki veri türünde ayıran en önemli özellik ise Dictionary veri türünün keys ve value olarak iki kısımdan oluşuyor olması. value bölümü tüm veri türlerine açık durumda iken, keys bölümü sadece Integer ve String değerlerinin kullanımına izin verir. Dictionary veri türü de List veri türünde olduğu gibi ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemlerine imkan verir.

   
  1 degisken = {34: "İstanbul", 06: "Ankara", 52: "Ordu"}