PHP'nin yeni sürümlerine ayak uydurmak zordur. Her yıl küçük veya büyük birden fazla sürüm yayınlanır ve her sürüm, genellikle uygulamanızı etkileyebilecek veya ince değişikliklere neden olur. Yeni güncelleme zaman ve maliyete neden olur.

Birçok şirket, yükseltme maliyetlerini düşürmek için bir uygulamayı belirli bir yayın serisine (örneğin, PHP 7,1 veya PHP 5.6) sabitlemeyi tercih eder. Bununla birlikte, PHP yalnızca 3 yıl boyunca sürüm serisi için destek sağlar ve uygulamalar genellikle bundan daha uzun yaşar. Uygulama desteklenmeyen bir sürüme sabitlenirse en son güvenlik güncellemelerine sahip olduklarından emin olunmadığından sıkıntıya neden olabilir.

Entegrasyon ve Yapılandırma  

PHP uygulamaları geliştirilirken, geliştiricilerin de soruları olur. Örneğin Uygulamayı tercih ettiğim web sunucumla nasıl entegre edebilirim? PHP'yi optimum performans için nasıl yapılandırırım? Uygulamam için hangi uzantıları etkinleştirmem gerekir?  

EOL PHP Çalışma Zamanlarını Kullanmanın Riskleri

Uygulamaları desteklenen PHP sürümlerinde tutmanın doğasında çok sayıda entegrasyon ve yapılandırma sorunu olduğu gibi, desteklenmeyen, kullanım ömrü PHP çalışma zamanlarını kullanırken de önemli riskler vardır. Bu riskler, güvenlik açıklarına daha fazla maruz kalma ve uygulama performansında ilerleme eksikliğini içerebilir.

Destek Eksikliği Daha Fazla Güvenlik Açığı Demektir

Bir PHP sürümü artık topluluk tarafından desteklenmediğinde, artık bilinen güvenlik vektörleri için yamalar almayacaktır. Bu, uygulamanızı veri ihlâllerine ve diğer yıkıcı sorunlara açık bırakabilir. Aynı zamanda, uygulamanızı yeni bir PHP sürümüne güncellemenin parasal ve zaman maliyetleri genellikle bu sorunları çözmeyi zorlaştırabilir.

Uygulamanız için daha uzun bir destek penceresine sahip olmak, uygulamanızı sürdürme risklerinizi ve maliyetlerinizi azaltır.

Eski PHP Sürümleri Düşük Performansa Sahiptir

PHP sürekli olarak PHP dilinin performansını iyileştirmek için çalışır. Sürüm 5.6'dan 7.0'a atlayarak muazzam adım atmıştır. Bu da çoğu zaman yarıya inen yanıt süreleri ve yanıt üretmek için gereken kaynakları yarıya indirmiştir.

Bu avantajların uygulamalarınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Uygulamanıza hizmet vermek için gereken sunucu sayısını azaltabilir veya sayfaları veya API sonuçlarını sunmak için gereken süreyi azaltarak uygulamanızın kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.