Backend geliştiriciler, frontend, sunucu ve veritabanı ile iletişim kuran backend kodunu yazma sorumluluğuna sahiptirler. Aynı zamanda backend kodunun güvenli, ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli olmasını sağlarlar.

Ancak, backend geliştirme yalnızca API endpoint  yazmakla sınırlı değildir. API endpoint , frontend'in backend ile etkileşimde bulunmasını ve veri alışverişini sağlayan arayüzlerdir. Herhangi bir web uygulaması için önemlidirler, ancak backend geliştiricilerin bilmesi ve yapması gereken tek şey değillerdir.

Bir backend programlama dili ve çatısı seçmek ve kullanmak Veritabanları ve veri yapıları ile çalışmak API'leri tasarlamak ve uygulamak Sunucuları ve barındırma ortamlarını yönetmek Backend kodunun test edilmesi ve hata ayıklanması Frontend geliştiricileri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak Mesajlaşma sistemleri Güvenlik Önbellekleme Sonuç Bir backend geliştiricinin projeleri için hangi programlama dili ve çatıyı kullanacağına dair ilk kararlarından biri olmalıdır. .NET, Java, Python, PHP, Ruby, Node.js, Django, Laravel, Spring Boot, Rails, Express.js gibi birçok seçenek mevcuttur. Bu dillerin ve çatıların her birinin performans, ölçeklenebilirlik, popülerlik, öğrenme eğrisi, belgeler, topluluk desteği gibi avantajları ve dezavantajları vardır.

Bir backend geliştirici, projelerinin gereksinimlerine, tercihlerine ve becerilerine uygun bir dil ve çatı seçmelidir. Ayrıca onları etkili ve verimli bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu, seçtikleri dilin ve çatının sözdizimini, özelliklerini, kütüphanelerini, araçlarını ve en iyi uygulamalarını öğrenmeyi içerir. Ayrıca alanlarındaki en son güncellemeleri ve trendleri takip etmeleri gerekmektedir.
 

Veritabanları ve veri yapılarıyla çalışmak

Backend geliştirme için bir başka önemli nokta, veritabanları ve veri yapılarıyla çalışmaktır. Veritabanları, bir web sitesi veya uygulamanın verilerinin depolandığı ve alındığı yerlerdir. Veri yapıları, verinin bellekte nasıl düzenlendiği ve manipüle edildiğidir. Bir backend geliştiricisi, projelerinin gereksinimlerine göre veritabanlarını ve veri yapılarını tasarlama, oluşturma, sorgulama, güncelleme ve silme konularında bilgi sahibi olmalıdır.

İki ana tür veritabanı vardır: ilişkisel veritabanlar (örneğin Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle) ve ilişkisel olmayan veritabanlar (örneğin MongoDB, Cassandra, Redis). İlişkisel veritabanları, veriyi önceden tanımlanmış şemalar ve ilişkilerle tablolarda depolar. İlişkisel olmayan veritabanları ise esnek şemalara ve sabit ilişkilere sahip koleksiyonlarda veriyi depolar. Her veritabanı türü, kullanım durumuna bağlı olarak avantajları ve dezavantajları bulunur.

Bir backend geliştiricisi, projelerinin gereksinimlerine uygun bir veritabanı seçmelidir; örneğin ölçeklenebilirlik, performans, tutarlılık, kullanılabilirlik vb. Ayrıca, veritabanlarıyla etkileşimde bulunmak için bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) veya nesne ilişkisel eşleme (ORM) aracını nasıl kullanacaklarını öğrenmelidir. DBMS, bir backend geliştiricisinin SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) gibi bir sorgu dili kullanarak veritabanlarını oluşturma, yönetme ve manipüle etmesine olanak sağlayan bir yazılımdır. ORM aracı, bir backend geliştiricisinin veritabanı tablolarını, programlama dilindeki nesnelere bir soyutlama katmanı kullanarak eşlemesine izin veren bir yazılımdır.

 

API'leri tasarlama ve uygulama

Daha önce belirtildiği gibi, API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri), frontend'in backend ile etkileşimde bulunmasını ve veri alışverişinde bulunmasını sağlayan arayüzlerdir. Farklı bileşenler arasında iletişimi sağladıkları için herhangi bir web uygulaması için önemlidir. Bir backend geliştiricisi, güvenli, güvenilir, verimli ve kullanımı kolay API'ler tasarlamayı ve uygulamayı bilmelidir.

RESTful API'ler (Temsil Durumu Aktarımı), HTTP yöntemlerini (GET, POST, PUT, DELETE gibi) ve JSON (JavaScript Nesne Gösterimi) formatını kullanarak veri gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştiren en yaygın API türüdür. GraphQL API'ler (Graf Sorgu Dili), verileri tanımlamak ve getirmek için bir sorgu dili ve bir şema kullanan daha yeni bir API türüdür. SOAP API'ler (Basit Nesne Erişim Protokolü), veri alışverişi için XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) formatını ve bir protokolü kullanan daha eski bir API türüdür.

Bir backend geliştiricisi, esneklik, performans, karmaşıklık vb. gibi projelerinin ihtiyaçlarına uygun bir API türü seçmelidir. Ayrıca, API'lerini oluşturmak ve yönetmek için bir API çatısı veya bir kütüphane kullanmayı öğrenmelidir. Bir API çatısı veya bir kütüphane, API'lerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için araçlar ve özellikler sağlayan bir yazılımdır. Django REST Framework, Flask-RESTful, Express.js, GraphQL.js vb. gibi API çatıları ve kütüphanelerine örnek olarak verilebilir.

 

Sunucu yönetimi ve barındırma ortamlarının yönetimi,

Backend geliştiriminin başka bir yönüdür. Sunucular, backend kodunu çalıştıran ve frontend'den gelen istekleri işleyen makinelerdir. Barındırma ortamları ise sunucuların bulunduğu ve erişilebilen yerlerdir. Bir backend geliştiricisi, proje ihtiyaçlarına göre sunucularını ve barındırma ortamlarını yapılandırmayı, dağıtmayı ve sürdürmeyi bilmelidir.

Farklı türde sunucular ve barındırma ortamları bulunmaktadır; yerel sunucular, bulutta sunucular, özel sunucular, paylaşımlı sunucular vb. Yerel sunucular, backend geliştiricinin kendi makinesinde veya ağında çalışan sunuculardır. Bulut sunucuları, Microsoft Azure, AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform vb. gibi bir bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan uzaktaki bir platformda çalışan sunuculardır. Özel sunucular, backend geliştiricinin bir barındırma sağlayıcıdan kiraladığı ve yalnızca kendi projelerinde kullandığı sunuculardır. Paylaşımlı sunucular, farklı backend geliştiricilerin farklı projeler tarafından paylaşılan sunuculardır.

Bir backend geliştiricisi, maliyet, ölçeklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik vb. gibi proje gereksinimlerine uygun bir sunucu ve barındırma ortamı seçmelidir. Ayrıca, sunucu yönetim aracı veya bir platform olarak hizmet (PaaS) kullanarak sunucularını ve barındırma ortamlarını kurmayı ve yönetmeyi öğrenmelidir. Sunucu yönetim aracı veya bir PaaS, sunucuların ve barındırma ortamlarının yönetimini basitleştirmek için özellikler ve işlevler sunan bir yazılımdır. cPanel, Heroku, Firebase vb. gibi sunucu yönetim araçları ve PaaS örnekleri bulunmaktadır.

Şimdilik bu kadar ancak Backend developer arkadaşların işi bu kadarla sınırlı değil ilerleyen günlerde 2. bölüm ile anlatıma devam edeceğim.