PDF belgeleri bilgi sunmak için en uygun dosya biçimlerinden biridir. İnanılmaz çok yönlülüğü ve uyumluluğu ile,  PC, Mac, Linux, web tarayıcıları ve mobil platformlar dahil  çoğu platform kilitli belge  ve  raporların paylaşımı için  bir çok kişi bu formatı tercih ederKolaylığı ve kalite ve aslına uygunluğu onu birçok kuruluş için en iyi seçenek haline getirmektedir.  

Bazı tablo veya grafiksel verilerimizi XLSX biçiminde Excel olarak tutarız ve bunları sunmak için PDF çebirmemiz gerekebilir. Çünkü sunacağımız bilgisayarda Office programları her zaman olmayabilir PDF formatı ile yukarıda da belirttiğimiz gibi işletim sistemi bağımsız tüm platformlar için neredeyse uyumludur ve hatta program gerektirmeden tarayıcılarda da açılmaktadır.

Java ile programımız üzerinden belirtilen bir Excel XLSX biçimli bir dosyayı PDF formatına eçvirmek için uğraştığımız olmuştur bu önceden saatler sürebilien can sıkıcı durumlardı.
Ancak şimdi Dönüştürme API'si ,  Excel belgelerinizi Java kullanarak PDF'ye dönüştürmenin kolay bir yolunu sağlayacaktır.

Aşağıdaki anlatım,  herhangi bir XLSX veya XLS dosyasını bir PDF'ye dönüştürmek için bu API'yi nasıl kullanacağınızı gösterecek  , kendi kendinize test edebileceğiniz birkaç örnek kod da dahil. 

En yaygın Excel dosya formatı olan XLSX ile başlayacağız. Bu belgeleri Java ile dönüştürmenin ilk adımı, istemci yazılımımızı kurmaktır. Bunun için Maven veya Gradle kullanacağız. 

Maven ile kurmak için, pom.xml'deki depoya bir referans ekleyin: 

<repositories> 
  <repository> 
    <id>jitpack.io</id> 
    <url>https://jitpack.io</url> 
  </repository> 
</repositories> 

Ve pom.xml'deki dependencies'e bir referans ekleyin:  

<dependencies> 
<dependency> 
  <groupId>com.github.Cloudmersive</groupId> 
  <artifactId>Cloudmersive.APIClient.Java</artifactId> 
  <version>v3.54</version> 
</dependency> 
</dependencies> 

Gradle ile yüklemek için, repositories'in sonuna kök build.gradle'a ekleyin:

 allprojects {
  repositories {
    ...
    maven { url 'https://jitpack.io' }
  }
}

Bu ilk adımları tamamladıktan sonra,  işlevimizi ConvertDocumentXlsxToPdf olarak adlandırabiliriz :  

// Import classes:
//import com.cloudmersive.client.invoker.ApiClient;
//import com.cloudmersive.client.invoker.ApiException;
//import com.cloudmersive.client.invoker.Configuration;
//import com.cloudmersive.client.invoker.auth.*;
//import com.cloudmersive.client.ConvertDocumentApi;
ApiClient defaultClient = Configuration.getDefaultApiClient();
// Configure API key authorization: Apikey
ApiKeyAuth Apikey = (ApiKeyAuth) defaultClient.getAuthentication("Apikey");
Apikey.setApiKey("YOUR API KEY");
// Uncomment the following line to set a prefix for the API key, e.g. "Token" (defaults to null)
//Apikey.setApiKeyPrefix("Token");
ConvertDocumentApi apiInstance = new ConvertDocumentApi();
File inputFile = new File("/path/to/inputfile"); // File | Input file to perform the operation on.
try {
  byte[] result = apiInstance.convertDocumentXlsxToPdf(inputFile);
  System.out.println(result);
} catch (ApiException e) {
  System.err.println("Exception when calling ConvertDocumentApi#convertDocumentXlsxToPdf");
  e.printStackTrace();
}

Kurulumdan sonra, aşağıda gösterildiği gibi, fonksiyonumuzu  ConvertDocumentXlsToPdf olarak çağırabiliriz :   

// Import classes:
//import com.cloudmersive.client.invoker.ApiClient;
//import com.cloudmersive.client.invoker.ApiException;
//import com.cloudmersive.client.invoker.Configuration;
//import com.cloudmersive.client.invoker.auth.*;
//import com.cloudmersive.client.ConvertDocumentApi;
ApiClient defaultClient = Configuration.getDefaultApiClient();
// Configure API key authorization: Apikey
ApiKeyAuth Apikey = (ApiKeyAuth) defaultClient.getAuthentication("Apikey");
Apikey.setApiKey("YOUR API KEY");
// Uncomment the following line to set a prefix for the API key, e.g. "Token" (defaults to null)
//Apikey.setApiKeyPrefix("Token");
ConvertDocumentApi apiInstance = new ConvertDocumentApi();
File inputFile = new File("/path/to/inputfile"); // File | Input file to perform the operation on.
try {
  byte[] result = apiInstance.convertDocumentXlsToPdf(inputFile);
  System.out.println(result);
} catch (ApiException e) {
  System.err.println("Exception when calling ConvertDocumentApi#convertDocumentXlsToPdf");
  e.printStackTrace();
}

Yukarıdaki örnek kodda API Key, Cloudmersive üzerinden ücretsiz alabilirsiniz. Bu seçenek, mevcut tüm API'lerde 800 çağrıya kadar izin verir; ayrıca ihtiyaçlarınıza ve yazılım taleplerinize göre ölçeklendirilebilir daha yüksek hizmet seviyeleri sağlayabiliriz.