GET ve POST istekleri arasındaki farklıkların ne olduğunu veya 404 Bulunamadı'nın ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Yalnız değilsin. API'leri keşfederken ve test ederken farklı HTTP Yöntemleri ve HTTP Durum Kodları hakkında temel bir anlayışa sahip olmak önemlidir .

HTTP Yöntemleri:

Bazı yaygın HTTP yöntemleri verilmiştir. Her birinin ne anlama geldiğini ögrenelim.

GET yöntemi, belirtilen kaynaktaki bir sunucudan veri almak için kullanılır.
GET genellikle HTTP istemcilerinde varsayılan yöntemdir.

POST istekleri, bir kaynağı oluşturmak veya güncellemek için API sunucusuna veri göndermek için kullanılır. Sunucuya gönderilen veriler, HTTP isteğinin istek gövdesinde saklanır.
En basit örnek, bir web sitesindeki iletişim formudur. Bir formdaki girişleri doldurup Gönder'e bastığınızda, bu veriler isteğin yanıt gövdesine yerleştirilir ve sunucuya gönderilir.

POST'a benzer şekilde, PUT istekleri, bir kaynağı güncellemek veya oluşturmak için API'ye veri göndermek için kullanılır. Aradaki fark, PUT isteklerinin idempotent olmasıdır. Yani aynı PUT isteğini birden çok kez çağırmak her zaman aynı sonucu verecektir. Buna karşılık, bir POST isteğini tekrar tekrar çağırmak, aynı kaynağı birden çok kez oluşturmanın yan etkilerine sahiptir.

PATCH, yetenekleri değiştirmek için kullanılır. PATCH isteğinin kaynağın tamamını değil, yalnızca kaynaktaki değişiklikleri içermesi gerekir.
Bu, PUT'a benzer, ancak gövde, şu anda sunucuda bulunan bir kaynağın yeni bir sürüm oluşturmak için nasıl değiştirilmesi gerektiğini açıklayan bir dizi talimat içerir. Bu, PATCH gövdesinin kaynağın yalnızca değiştirilmiş bir parçası olması değil, JSON Patch veya XML Patch gibi bazı yama dillerinde olması gerektiği anlamına gelir.DELETE'in anlaşılması oldukça kolaydır. Bir URI tarafından tanımlanan bir kaynağı silmek için kullanılır.

HTTP Yanıt Durum Kodları:

HTTP yanıt durum kodları, belirli bir HTTP isteğinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir. Yanıtlar beş sınıfa ayrılmıştır. Bu blogdaki tüm bu sınıflardan en yaygın HTTP yanıt durum kodlarına değinelim.

 • Bilgilendirici yanıtlar (100–199)
 • Başarılı yanıtlar (200–299)
  200 Tamam: İstek başarıyla tamamlandı.

 • Yeniden Yönlendirmeler (300–399)
  301 Kalıcı Olarak Taşındı: Kaynak kalıcı olarak farklı bir URI'de bulunuyor. Yanıtta yeni bir URI verilmelidir.
  302 Bulundu: Kaynak geçici olarak yeni bir konuma taşındı.

 • İstemci hataları (400–499)
  400 Hatalı İstek: İstek, sunucu tarafından anlaşılamadı.
  401 Yetkisiz: Hedef kaynak için geçerli kimlik doğrulama bilgilerine sahip olmadığından istek uygulanmadı.
  403 Yasak: Kullanıcı istenen işlemi gerçekleştirme yetkisine sahip değil.
  404 Bulunamadı: İstenen kaynak, verilen URI'de bulunamadı.
  405 Yönteme İzin Verilmiyor: Belirtilen kaynakta istek yöntemine izin verilmiyor.

 • Sunucu hataları (500–599)
  500 Dahili Sunucu Hatası: Sunucu beklenmeyen bir durumla karşılaştı ve isteği yerine getirmesini engelledi.
  503 Hizmet Kullanılamıyor: Sunucu, genellikle aşırı yükleme veya bakım nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor.
  504 Ağ Geçidi Zaman Aşımı: Sunucu bir ağ geçidi veya proxy sunucusudur ve izin verilen süre içinde arka uç sunucularından bir yanıt almamaktadır.