Herkese selamlar, bu yazımızda JavaScript kodlarken işimize çok yarayacağını düşündüğüm ve bir çok geliştirici arkadaşın muhtemelen bilmediği veya kullanmadığı 5 yöntemden bahsedeceğim. 

Hazırsak başlayalım; 

1. Split

Bu yöntem, bir dizeyi bir alt dizge dizisine bölmek için kullanılır ve yeni diziyi döndürür. Bir dizenin bölünmesi, modelin yöntemin çağrısında ilk parametre olarak sağlandığı bir model aranarak yapılır.

Açıkça anlayabilmeniz için bir örnek alalım:

const string = "Javascript is a programming language."
const newArr = string.split(" ");
console.log(newArr);

Yukarıdaki kodda fark ettiyseniz, .split yönteminin içine boşluk eklerim.

Bu boşluk, bir dizeyi bir alt dizeler dizisine bölmek için ayırıcı olarak kullanılır. Bölme yöntemi, orijinal dizenin değerini değiştirmez.

Eğer  console.log(newArr) yaparsan aşağıdaki gibi bir dizi alacaksınız ; 

["Javascript", "is", "a", "programming", "language."]

Görüldüğü gibi dizeniz bir diziye dönüştürüldü. Bu yöntem en güçlü yöntemlerden biridir.

2. Math.random

Bu yöntem, 0 (dahil) ile 1 (hariç) arasında rastgele bir sayı döndürür.
Temel olarak rastgele bir kayan nokta sayısı (ondalık sayı) döndürür.

const randomNum = Math.random();
console.log(randomNum);

Yukarıdaki kodu çalıştırırsanız 0 ile 1 arasında bir sayı görürsünüz  :  0.4795164735135027

Bunun yerine bir kayan nokta sayısının bir tamsayı istiyorsanız,  Math.random() ile Math.floor()Math.floor() yöntem bir sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayabiliriz.

const randomNum = Math.floor(Math.random());
console.log(randomNum);

Şimdi, 0 ile 20 arasında bir tam sayı istiyorsanız, kodunuz şöyle görünecektir.

const number = 20;
const randomNum = Math.floor(Math.random()*number);
console.log(randomNum);

3. forEach

Bu yöntem, bir dizi boyunca döngü yapmak için kullanılır. Bir for loop dizide döngü yapıyorsanız, bunu okuduktan sonra onu asla kullanmayacaksınız. Çünkü fazlası ile bu yöntem işinizi görecektir

Diyelim ki bir dizimiz var:

const numbers = [1,2,3,4,5];

Şimdi, bir dizideki her sayıyı 2 ile çarpmak isterseniz, bunu nasıl yaparsınız?

İşte tamda burada forEach() yöntemi devreye giriyor. Nasıl çalıştığını görelim.

const numbers = [1,2,3,4,5];
numbers.forEach(number => {
    console.log(number*2);
});

//2
//4
//6
//8
//10

4. filter()

filter() Fonksiyonu bir dizi içerinden  belirli bir şarta bağlı olanları geçirip yeni bir dizi oluşturmamıza yaramaktadır. 

Örneğin ; 

const ages = [18,15,10,20,22];
const filterArr = ages.filter(age => age>18);
console.log(filterArr);

Yukarıdaki örnekte bir dizi içerisinden sadece belirli bir yaş guruba ait olan değerleri döndürdüğümüzü göreceksiniz. 

filter() yöntemi, bir dizideki her öğe için bir işlev yürütür ve verilen işlev tarafından sağlanan koşulu karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Verilen koşulu karşılarsa, o öğeyi yeni diziye döndürür, aksi takdirde bu öğeyi filterArr dizide saklamaz .
Bu yöntem temel olarak çeşitli uygulamalarda silme işlevini uygulamak için kullanılır.

Not: filter() metodu, orijinal dizinin değerini değiştirmez.


5. Map method:

Bu yöntem, bir dizideki her öğe için sağlanan bir işlevi çağırır ve ardından her dizi öğesi için bir işlev çağırmanın sonuçlarıyla yeni bir dizi oluşturur.

Şimdi daha iyi anlamak için bir örnek alalım.

const numbers = [1,2,3,4,5];
const newArr = numbers.map(number => {
    return number*number;
});
console.log(newArr);

Yukarıdaki kodda bir numbers adında bir dizi yazdım ve  .map yöntemini uygulayarak her sayı için, o sayının karesini döndüren ve adında yeni bir dizi oluşturan bir işlev çağırıyorum

Görmek için,  console.log(newArr) ile çıktı alarak aşaıdaki gibi bir kare sayı içeren yeni bir dizi alacaksınız.

[1, 4, 9, 16, 25]

Not : Bu yöntem, orijinal dizinin değerini değiştirmez.

Makalenin sonuna gelirken özetlersek en güçlü javascript yöntemlerinden 5 tanesini ele aldık. Bu yöntemler çok kullanışlıdır ve daha temiz kod yazmamıza yardımcı olur.