SQL ile yapabileceğiniz ilginç bir şey, bir görünüm oluşturmaktır .

Bir görünüm, gerçek bir tablo olmak yerine kendi başına bir SELECT sorgusunun sonucu tarafından dinamik olarak oluşturulmasının dışında bir tablo gibidir.

Birleştirmeleri nasıl  kullandığımız örneği kullanalım:

CREATE TABLE people (
 age INT NOT NULL,
 name CHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
);

CREATE TABLE cars (
 brand CHAR(20) NOT NULL,
 model CHAR(20) NOT NULL,
 owner CHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
);

Bazı veriler ekliyoruz:

INSERT INTO people VALUES (37, 'Flavio');
INSERT INTO people VALUES (8, 'Roger');
INSERT INTO cars VALUES ('Ford', 'Fiesta', 'Flavio');
INSERT INTO cars VALUES ('Ford', 'Mustang', 'Roger');

car_ageBir araba modeli ile sahibinin yaşı arasındaki ilişkiyi her zaman içeren bir görünüm oluşturabiliriz :

CREATE VIEW car_age AS SELECT model, age AS owner_age FROM people JOIN cars ON people.name = cars.owner;

İşte inceleyebileceğimiz sonuç SELECT * FROM car_age:

    model     | owner_age 
----------------------+-----------
 Fiesta        |    37
 Mustang       |     8

Görünüm kalıcıdır ve veritabanınızda bir tablo gibi görünecektir. Aşağıdakileri kullanarak bir görünümü silebilirsiniz DROP VIEW:

DROP VIEW car_age