Nesnelerin İnterneti - IoT (Internet Of Things)

3 ay önce , Okuma süresi 1 dakika.

Sıklıkla duyduğumuz bu kavram, İlk kez 1999 yılında Kevin Ashton tarafından bir şirket için hazırladığı sunumda kullanılan bir kavramdı.
Nesnelerin İnterneti - IoT (Internet Of Things)

Nesnelerin interneti çevremizde ki fiziksel olayları kontrol, test ve takip etmemizi sağlayan cihaz, yazılım araçlarıdır. Bu araçlar binalar, alışveriş için kullandığımız cihazlar, taşımacılık gibi alanlarda bir çok yerde karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca bu araçlar insan-makine veya makine-makine arasında da olabilmektedir. Bu sistem bir çok makineyi kontrol etme, yönlendirme ve güvenliğini sağlamak üzerine bir çok işlevi de bulunmaktadır.

Nesnelerin internetini bariz bir şekilde günümüzde görebileceğimiz şekilde bir kaç örnekte vermek gerekirse bunlar, akıllı ev sistemleri, telefonlarımızda bulunan akıllı ödeme sistemleri, hatta telefonlarımızda bulunan kapıları açma özellikleri gibi örnekleri günlük hayatımızda çokca görmekteyiz.

Yapılmış olan araştırmalarda 2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün internete bağlanılabileceği iddia ediyor. Şimdi gelin bunun için hangi programlama dillerini kullanabileceğimizi görelim.

IoT teknolojisinde kullanılan Linux sistemleri kod programlamada genişletmek denilince akla C++ gelmektedir. C den sonra gömülü sistemlerde en güçlü dillerden biridir.

Java bir diğer programlama dilidir. nesneye yönelik olmasına, yüksek verim alınmasına, açık kodlu olup geliştirilmesi bunun en önemli sebeplerindendir. Java genelde IoT projelerinin sanayi tarafın da yer almaktadır.

JavaScript kullanılan bir diğer dildir. Oldukça da yaygındır. JavaScript bir nevi C’nin web sayfalarına uyarlanmış hali olarak görülmektedir. Nesnelerin internetinde ki karşılaşılan durumlardan en önemlisi depolama ve güvenlik. Bu durumun önüne geçilebilmesi ve nesnelerin internete bağlanabilmesi için bulut erişimli JavaScript kullanılıyor.

Python, ise kısa kod dizilimi ve oldukça fazla bulunan kaynahları sayesinde de tercih edilen dillerden biri. Hatta kısa kod dizilimi sayesinden C ve C++’ın da önüne geçmiştir.

#Yazılım #IoT