Excel’in otomatik biçimlendirmesi normalde elektronik tabloları hızlı bir şekilde bitirmek için yararlıdır, ancak genetikçiler için bir kaos ajanı olduğu kanıtlanmıştır. Verge , HUGO Gene Adlandırma Komitesinin, Excel'in otomatik tarih biçimlendirmesinin verileri değiştirmesini önlemek için insan genlerini adlandırmaya yönelik direktif  vermiştir.

Hayatın her alanında her sektörde, çalışma ortamında kendine yer edinen elektronik tablolama programı Excel, genetik bilimiyle uğraşan araştırmacıların da çalışma hayatlarında sıkça yardım aldıkları bir programdır.

Excel ile ilgili hataları önlemek için 27 genin adının değiştirildiğini söylendi. Excel, 2016 yılında yapılan bir incelemede genetikle ilgili makalelerin yaklaşık beşte birini etkilediği için bu nadir bir hata değildirdir denmiştir.

Veri işlemeyi ve almayı etkileyen semboller. Excel'de otomatik olarak tarihlere dönüştürülen tüm semboller değiştirilmiştir.Sentetaz sembolleri değiştirilmiştir.buna örnek vermek gerekirse  (WARS artık WARS1)gibi birçok örnek verilebilinir.

Kafa karışıklığını azaltmaya yardımcı olmak için, atılmış isimler ve sembollerden oluşan bir kitaplık bulunacaktır.

Bilimsel topluluk daha önce gen adlarını değiştirdi, ancak genellikle arama sonuçlarındaki yanlış pozitifleri en aza indirmek veya hastaların endişelerine duyarlı olmak için. Şimdi, doğrudan yazılım tasarımına yanıt olarak - teknoloji, araştırmayı hızlandırmak yerine araştırma yoluna gidiliyor.

Microsoft'tan sorunla ilgili yorum yapılması  istendiğindeyse  Ancak sorunu çözen bir Excel yamasına güvenemeyiz. Buford, The Verge'e , genetik verilerin Excel için "oldukça sınırlı bir kullanım durumunu" temsil ettiğini ve tarih biçimlendirmesini devre dışı bırakmanın yalnızca çok az sayıda kullanıcıya yardımcı olacağını belirtti.