Marka değerleri belirlenirken birtakım hususlar göz önünde bulundurulur. Tüketici memnuniyeti, finansal performans, markanın tüketici gözündeki imajı gibi sayılabilir. Tüm bu değerlendirmeler markanın en değerli kabul edilmesi noktasında belirleyici faktörler arasında yer alır.

Açıklanan değerli markalar arasında bulunan şirketlerin, sıralamadaki yerleri, borsa konumları ve yatırımcı faaliyetleri gibi uçtan uca tüm politikalarına yansır

Değerli Markalar Nasıl Belirlenir?

Marka değerini anlatırken şöyle tanımlamak mümkündür. Bir marka o markanın adıyla, logosuyla bağlantılı ve bir firmaya ya da müşterilerine ürün ya da hizmet yoluyla sağlanan değeri artıran veya eksilten taahhütlerin bütünüdür.

Farklı bir tanımla anlatacak olursak. Markanın tüketicinin gözündeki saygınlığı şeklinde anlatabiliriz.  

İnternet üzerinden sıklıkla görmüş olduğumuz bu tanımlardan yola çıktığımızda marka, ürünü veya hizmeti hakkında belirlemiş olduğu hedef kitlesine doğru zamanda ve doğru iletişimi gerçekleştirmiş satın alma algısını kendi üzerine yönlendirmeyi başarmış demektir. Marka değeri yüksek olan bir firma tüketicinin gözünde kalite, fonksiyonellik gibi değerler yönünden başarılıdır ve fiyat her zaman ikinci planda tutulmuştur.

Tüm bu açıklamalardan yola çıktığımız da bir markanın değerli olması demek o markanın en önemli özelliğidir. Markanın tüketicinin gözündeki değer algısını oluşturabilmek için uzun bir zaman ve emek gerekir. Bunun içinde marka değerini artırmak meşakkatli bir süreçtir demek yerinde olur.

Marka Değerlemesinin Önemi

Marka değerleme işlemi ilk kez 1988 yılında İngiltere’de uygulanmaya başlanmış olan bir sistemdir ve o tarihten sonra da şirketler için stratejik bir önem kazanmayı başarmıştır. Günümüzde uygulama alanı genişleyen bu değerleme işletmelerin geleceklerine bakış açısını değiştirmesi ve belirlemesine yardımcı olmaktadır.  

Marka değerleme işlemi markanın tüm bileşenlerini inceleyerek kapsamlı bir analiz yapması neticesinde ortaya çıkar ve markanın ekonomik karşılığının ölçümlediği bir süreç şeklinde özetlenebilmektedir.

Sonuç olarak marka değerlemesi ile ilgili şunu söyleyebiliriz ki bir firmanın fotoğrafının çekilmesi şeklinde özetlenebilir.  

Ülkemizde marka değerlemesi henüz tam anlamıyla şirketler tarafından bilinmiyor ya da önemsenmiyor olsa da büyüme hedefi olan yatırımcılar için çok önemlidir.