JavaScript'teki bir tarih nesnesi örneğinin, başka bir tarih nesnesinin aynı gününe denk geldiğini  nasıl anlarsınız?

JavaScript, bu işlevi standart kitaplığında sağlamaz, ancak bazı yöntemleri kullanarak uygulayabilirsiniz.

  • getDate() günü döndürür
  • getMonth() ayı döndürür
  • getFullYear() 4 basamaklı yılı döndürür

Bu, kontrolü yapmak için kopyalayıp yapıştırabileceğiniz basit bir işlevdir:

const datesAreOnSameDay = (first, second) =>
    first.getFullYear() === second.getFullYear() &&
    first.getMonth() === second.getMonth() &&
    first.getDate() === second.getDate();

Örnek kullanım:

datesAreOnSameDay(new Date(), new Date()) //true