Bu yazımızda Javascript Syntax yani Yazım Kuralların ve temel kavramlarını anlatmaya gayret edeceğim.
Bu makalenin içeriği Javascript yeni başlayanlar veya başlamayı düşünenler seviyesindedir. 

Bir Javascript betiğinin içerisinde işlem yapan en küçük söz dizesine kod denir ve her kod satırı noktalı virgül ile sonlandırılır. 

Örnek : 

var x, y, z;
x = 1;
y = 4;
z = x + y;

JavaScript kodları her programlama dilindeki kodlar gibi  değişkenler, operatörler, deyimler, anahtar kelimeler ve yorumlardan oluşur.

JavaScript'te değerler; sabit ve değişken olmak üzere iki farklı değer türü yazılabilir.

Sabit Sayı Değerler : Tırnak işareti konulmadan yazılmaktadır. 
Örnek : 

<script>
 alert(19.23);
</script>

Sabit Metin Değerler : Tek veya çift tırnak içerisinde yazılır. Önemli olan tek tırnak ile başladığında tek tırnak ile bitmesi veya çift tırnak ile başladığında çift tırnak ile bitmesidir. 
Örnek : 

<script>
 alert("Merhaba Yazilim.net");
</script>

Değişken Değerler :  Veri depolamak için kullanılır. JavaScript değişken tanımlamak için var anahtar kelimesi kullanılır. Tanımlanan değişkene değer atamak için eşit işareti kullanılır.

Örnekte TC değişken olarak tanımlanmış ve daha sonra TC değişkenine 1923 değerinin atandığını gözlemleyebilirsiniz.

<script>
var TC;
TC = 1923;
</script>

Operatörler 

Genellikle hesaplamalar için JavaScript'te operatörler kullanılmaktadır. Operatörler başlı başlına bir konudur ve her programlama dilinde olduğu gibi JavaScript'te hakim olmak gerekmektedir. Burada sadece Syntax konusunu işleyeceğimiz için bu konuya şimdilik detayına girmeyeceğim. 

Operatörler  hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Genel bir örnek :

<script>
 var a;
 a = (10 + 2) * 5;
 alert(a);
</script>

Deyimler 

Deyimler, değerler, değişkenler ve operatörlerle yeni bir değer üretilmesidir. Yani bir yapılması istenilen bir işlemin nihai sonucunda yeni bir değere kavuşmaktır.

Örnek : ( Bir çarpma işlemi direk sonucu çıkartmıştır. ) 

<script>
 alert(2 * 5);
</script>

Örnek : ( Değişken değer alabilen bir deyim ) 

<script>
 var a;
 a = 3;
 alert(a * 5);
</script>

Örnek : ( Metin değer türünde bir deyim ) 

<script>
 alert("Merhaba" + " " + "Yazilim.net");
</script>


Anahtar Kelimeler 

JavaScript programlamada talimat vermek için anahtar kelimeler kullanılmaktadır. 
Örneğin var adındaki bir anahtar kelime tarayıcıya değişken yapma talimatı yani komutu versin. 

<script>
 var x, y, z;
 x = 2;
 y = 3;
 z = x * y;
 alert(z);
</script>

Yorumlar 

Yorumlar diğer bir tabir ile yorum satırı oluşturmak için çift // (slash) satır başına eklerseniz osatır boyunca derleyici tarafından işleme alınmaz. Yada belirli bir kelime grubunu yorum satırı içine alacaksanız /* yorum */ yapmanız gerekmektedir. 

Örnek : 

<script>
 var x;
 x = 5;
 // alert(x * 5);
</script>