Javascript ile yapılan işlemlerin sonucunu görebilmek için ekrana yazdırmamız gerekebilir.

Javascript'te Ekrana yazdırma işlemi;

  • HTML nesnelerine yazdırma – innerHTML,
  • HTML sayfasına yazdırma – document.write(),
  • Uyarı pencersine yazdırma – alert(),
  • Tarayıcı konsoluna yazdırma – console.log()

Şeklinde yapılmaktadır. 

innerHTML Kullanımı 

JS ile HTML nesnelerini seçmek için genellikle document.getElementById(ID) yöntemi kullanılır. Burada id olarak atanan bi html nesnesinin seçebiliriz. Daha sonra innerHTML() özelliği ile seçilen nesnenin içeriğini değiştirebilir veya o içeriğe herhangi bir çıktı yazdırabiliriz. 

Örnek : 

<div id="ynet"></div>

<script>
  document.getElementById("ynet").innerHTML = "Merhaba Yazilim.net Dünyası";
</script>

document.write() Kullanımı

JavaScript kodlamada komutları test edebilmek için ekrana en hızlı bastırma seçeneği diyebiliriz. Örneğin; 

<div>Burası bir div içeriği</div>

<script>
  document.write("Merhaba Yazilim.net Dünyası");
</script>

Eğer document.write()'i herhangi bir olaya bağlarsak ve bunun sonucu olarak kullanırsak HTML'deki tüm elemanları silecektir. 

Örnek : 

<div>Burası bir div içeriği</div>

<button onclick="document.write('Merhaba Yazilim.net Dünyası')">Butona Tıkla</button>

alert(); Kullanımı

Yapılan kodlamada verilei ekrana uyarı penceresi halinde bastırmak için kullanılır. 

<script>
  alert("Merhaba Yazilim.net Dünyası");
</script>

console.log() Kullanımı

Javascript yazılan kodları daha performanslı hale getirmek diziler, nesler görüntülemek için tarayıcının Console Log alanına bastırabilirsiniz. 
Hatırlatma : Sonucu görebilmek için kullandığınız tarayıcının Console ekranı açık olmalıdır. 

Örnek : 

<script>
  console.log("Merhaba Yazilim.net Dünyası");
</script>

Esenle kalın.