GitHub CLI temelde GitHub'ı terminalinize getirir. GitHub CLI ile geliştiriciler GitHub sorunlarının durumunu kontrol edebilir ve istekleri çekebilir, belirli bir sorunu veya PR arayabilir, bir depo oluşturabilir / çatallayabilir veya doğrudan komut satırından yeni sorunlar oluşturabilir ve istekleri çekebilir.

Bağlam değiştirmeyi azaltır, odaklanmanıza yardımcı olur ve daha kolay komut dosyası oluşturmanızı ve kendi iş akışlarınızı oluşturmanızı sağlar.

Bu gönderide neler ele alınacak:

 • GitHub CLI nedir
 • İndirme ve Kimlik Doğrulama
 • GitHub CLI kullanarak GitHub Repository yönetme
 • GitHub CLI kullanarak Çekme Pull Request Çalışma
 • GitHub CLI kullanarak GitHub Issue Yönetme
 • GitHub CLI kullanarak GitHub "gist" ile çalışma
 • GitHub CLI nedir?

  GitHub CLI'ye kısa bir genel bakışla başlayalım. GitHub CLI, en iyi "Komut satırından GitHub" olarak tanımlanabilir.

  GitHub CLI 1.0 ile şunları yapabilirsiniz:

  • Sorunlardan sürümlere kadar tüm GitHub iş akışınızı terminalden çalıştırın

  • Hemen hemen her eylemi komut dosyası haline getirmek için GitHub API'sini çağırın ve herhangi bir komut için özel bir takma ad ayarlayın

  • GitHub.com'a ek olarak GitHub Enterprise Server'a bağlanın.

  GitHub komut satırında gh yazın. Git ve kodunuzla halihazırda çalıştığınız yerin yanındaki terminale çekme isteklerini, sorunları ve diğer GitHub kavramlarını getirir.

  Nasıl indirilir?

  Makinenize GitHub CLI yüklemek için GitHub'da bulunan kurulum kılavuzuna başvurabilirsiniz. İndirmek için tıklayın.

  GitHub CLI tüm platformlarda, MacOS, Windows ve çeşitli Linux'ta kullanılabilir.

  Doğrulama

  Başarılı bir kurulumdan sonra, Github hesabınızı doğrulamanız gerekir.

  Hesabınızın kimliğini doğrulamak için aşağıdaki komutu kullanmanız gerekir.

  gh auth login

  Kimlik doğrulama sürecinizi tamamlamak için bir dizi adımı izleyin. Kimlik doğrulamasından sonra GitHub CLI'yi kullanabilirsiniz.

  GitHub CLI kullanarak GitHub Repository Yönetme

  gh repo komutu depoları oluşturmak, kopyalamak, çatallamak ve görüntülemek için kullanılır.

  1. GitHub Repositories (Depolarını) Görüntüleyin

  Bir GitHub deposunun açıklamasını ve README'sini görüntüleyin. Bağımsız değişken olmadan, mevcut dizinin arşivi görüntülenir.

  gh repo view [<repository>] [flags]

  Tarayıcıda bir repository açın depoyu -w, --webbunun yerine komutlarla bir web tarayıcısında açabilirsiniz.

  2. GitHub Repositories (Depo)  Oluşturun

  Yeni bir GitHub deposu oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın.

  gh repo create [<name>] [flags]

  Örneğin: belirli bir adla bir arşiv oluşturun;

  $ gh repo create demo-repository

  GitHub CLI Kullanarak Pull Requests Yönetmek

  Pull Request'leri yönetmek için GitHub CLI kullanımını inceleyelim.
  1-) Pull Requests'leri Listeleme

  gh pr list

  Hem açık hem de kapalı TÜM çekme isteklerini listelemek istiyorsak, "durum" bayrağını kullanabiliriz.

  gh pr list --state "all"
  gh pr list -s "all"

  Tüm PR'leri listelerken, bu tam komutu kullanmak yerine aşağıdaki komutu kullanabiliriz. 

  gh pr list --label "labelname"
  

  2-) Pull Requests'lerin Durumunu Kontrol Etme
  Daha önce oluşturduğunuz PR'lerin durumunu kontrol etmek isterseniz, status command bunları terminalde listelemek için kullanabilirsiniz.

  gh pr status

  Bu size size atanan, sizden bahseden veya sizin tarafınızdan açılan PR'lerin bir listesini verecektir.

  Bir PR'nin kapalı olup olmadığını kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  gh pr list --state "closed"
  gh pr list -s "closed"

  Tüm açık hata düzeltme PR'lerimizi listelemek isterseniz, tüm açık PR'leri tekrar listeleyerek kontrol edebilirsiniz.
  Ayrıca GitHub deposundaki tanımlayıcı etiket adına göre de filtreleyebilirsiniz.

  3. Pull Request Görüntüleme

  PR'yi, view komutunu kullanarak komut satırından açabilirsiniz.

  gh pr view [<number> | <url> | <branch>] [flags]

  Çekme isteğini  yani PR'yi daha sonra kendinize atayabileceğiniz, inceleyebileceğiniz vb. Bir web tarayıcısında açar.

  4. Pull Request Oluşturun; 

  Doğrudan komut satırından yeni bir çekme isteği oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  gh pr create --title "Pull request title" --body "Pull request body"

  PR'yi gönderme seçeneğiniz olacak, tarayıcıda açabilir veya iptal edebilirsiniz.
  PR'nizi web'den oluşturmayı tercih ederseniz, bir tarayıcı penceresi açmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  gh pr create --web

  5. Checkout Pull Request;

  Aşağıdaki komutu kullanarak GitHub CLI'de bir Pull Request'i kontrol edebilirsiniz.

  gh pr checkout {<number> | <url> | <branch>} [flags]

  GitHub CLI Kullanarak GitHub Issues'ları Yönetme

  1. GitHub CLI ile ilgili issue listeleyin

  gh issue list

  TÜM issue listelemek istersek, state bayrağı kullanabiliriz.

  gh issue list --state "all"
  gh issue list -s "all"

  2. GitHub CLI ile Sorun Durumunu Kontrol Etme
  Bunları terminalde listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  gh issue status

  Bu size atanmış, sizden bahseden veya sizin açtığınız sorunların bir listesini verecektir.
  Aradığınız sorunu bulamamanız durumunda, kapanıp kapanmadığını kontrol edelim.

  gh issue list --state "closed"
  gh issue list -s "closed"

  Filtrelemek isterseniz GitHub deponuzda tanımlanan "etiket adı" etiketine göre filtreleyebilirsiniz.

  gh issue list --label "labelname"
  gh issue list -l "labelname"

  3. GitHub CLI ile İlgili Issues Görüntüleme

  Aşağıdaki komutu kullanarak sorunu komut satırından açabilirsiniz.

  gh issue view {<number> | <url>} [flags]

  Örneğin:

  gh issue view "10"

  4. GitHub CLI ile Issue Oluşturma

  Aşağıdaki komut yardımı ile sorun yaratabilirsiniz.

  gh issue create --title "Issue title" --body "Issue body"

  Sonunda, sorunu gönderme, tarayıcıda açma veya iptal etme seçeneğiniz olacak.
  Hala sorununuzu web'den oluşturmayı tercih ediyorsanız, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  gh issue create --web

  GitHub CLI Kullanarak Gist GitHub ile Çalışma

  1. "gist" GitHub CLI ile listeleyin

  Aşağıdaki komutu kullanarak temellerinizi GitHub CLI ile listeleyebilirsiniz.

  gh gist list [flags]

  2. "gist" GitHub CLI ile görüntüleyin

  Aşağıdaki komutu kullanarak temellerinizi GitHub CLI ile görüntüleyebilirsiniz.

  gh gist view {<gist id> | <gist url>} [flags]

  3. GitHub CLI ile "gist" oluşturun

  Verilen içeriklerle yeni bir GitHub özü oluşturun. Esaslar, bir veya birden fazla dosyadan oluşturulabilir. Alternatif olarak, standart girdiden okumak için dosya adı olarak “-” geçirin.

  Varsayılan olarak, esaslar özeldir; halka açık olanları yapmak için "-public" kullanın.

  gh gist create [<filename>... | -] [flags]