Veriler, ister manuel olarak girilsin ister çeşitli yazılım paketlerinden dışa aktarılsın, genellikle metin dosyalarında depolanır. Bu metin dosyalarındaki veriler, PHP'nin yerel işlevleri kullanılarak kolayca çıkarılabilir ve işlenebilir.

Bu örnek durumda, düz metin dosyasındaki veriler, potansiyel olarak bir gösterge panosunda veya bir tür kullanıcı arabiriminde kullanılabilecek olan ayarların bir listesi olacaktır.

Metin Dosyası

İşte eğitim için metin dosyasının içerdiği şey, basitçe kukla verilerdir. Dosya data.txt olarak adlandırılır.

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5

Metin Dosyasını Okumak

PHP'yi kullanarak, tüm dosyanın içeriğini açan ve okuyan yerel işlevlerden birini kullanmamız gerekir. Bu akıllı işlevin adıfile_get_contents()

Data.txt dosyasını açan ve tüm içeriği bir dizeye okuyan aşağıdaki örneğe bakın.

$myfile = file_get_contents("data.txt");

İçeriğini yazdırırsak $myFilea döndürür string, aşağıdaki çıktıya bakın

string(49) "Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5"

Ve işte bu!