Aşağıdaki örnekte, maskText() fonksiyonu, $text değişkenindeki metni belirli bir kısmını ($visibleChars) maskeleyerek ($maskingChar) döndürür. Maskelemenin başlangıç noktası $maskingStart olarak belirtilir.

Örnek kodda, "Hello World" metni kullanılmış ve metnin 2. karakterinden başlayarak 4 karakteri açıkta bırakacak şekilde maskeleme yapılmıştır. Maskeleme karakteri olarak varsayılan olarak * kullanılmıştır.

Sonuç olarak, $maskedText değişkeninde metnin maskelemesi elde edilir.

Kodunuzu ihtiyaçlarınıza ve mevcut projenize göre uyarlayabilirsiniz. Örnekteki varsayılan değerler dışında farklı ayarlamalar yaparak istediğiniz şekilde metni maskeleyebilirsiniz.

Örnek Kod : 
 

function maskText($text, $maskingChar = '*', $visibleChars = 4, $maskingStart = 0) {
    $textLength = strlen($text);
    $maskedText = '';

    for ($i = 0; $i < $textLength; $i++) {
        if ($i >= $maskingStart && $i < ($maskingStart + $visibleChars)) {
            $maskedText .= $text[$i];
        } else {
            $maskedText .= $maskingChar;
        }
    }

    return $maskedText;
}

$text = 'Hello World';

// Metni maskele
$maskedText = maskText($text, '*', 4, 2);

echo 'Maskeleme Sonucu: ' . $maskedText;