SQL, Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. SQL, bir veritabanı yönetim sisteminde veritabanı ve veritabanı nesnelerini oluşturmak, kaldırmak, değiştirmek ve bir veritabanındaki verileri depolamak, almak, güncellemek için kullanılır. SQL, veritabanı yönetim sistemini oluşturmak, bunlara erişmek ve bunları işlemek için standart bir dildir. SQL, SQL Server, Oracle, MySQL vb. gibi tüm modern ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri için çalışır.  

Farklı SQL komutları türleri

  SQL komutları, işlevlerine göre beş kategoriye ayrılabilir.  

DDL

  DDL, veri tanımlama dili anlamına gelir. DDL komutları, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, vb. gibi ilişkisel veritabanı yönetim sisteminde veritabanı ve veritabanı nesnesini oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan DDL komutları CREATE, DROP, ALTER ve TRUNCATE'dir.

 • OLUŞTURMAK   CREATE komutu, tablo, dizin, görünüm, tetikleyici, saklı yordam vb. gibi bir veritabanı ve veritabanı nesnesi oluşturmak için kullanılır.   Sözdizimi CREATE TABLE Çalışan (Id INT, Ad VARHCAR(50), Adres VARCHAR (100));  
 • DEĞİŞTİR   ALTER komutu, veritabanı nesnesini ve veritabanındaki ayarları yeniden yapılandırmak için kullanılır.   Sözdizimi ALTER TABLE Çalışan ADD Maaş INT;  
 • KIRMIZI   TRUNCATE komutu, tablodaki tüm verileri kaldırmak için kullanılır. TRUNCATE komutu bir tabloyu boşaltır.   Sözdizimi TRUNCATE TABLE Çalışan;  
 • DÜŞÜRMEK   DROP komutu, veritabanı ve veritabanı nesnesini kaldırmak için kullanılır.   SözdizimiDROP TABLO Çalışanı;

DML

  DML, Veri Manipülasyon Dili anlamına gelir. DML komutları, ilişkisel bir veritabanı yönetim sisteminde verileri işlemek için kullanılır. DML komutları, INSERT INTO TableName, DELETE FROM TableName, UPDATE tableName set verileri vb. gibi veritabanı sisteminde veri eklemek, kaldırmak, güncellemek için kullanılır. En çok kullanılan DML komutları INSERT INTO, DELETE FROM, UPDATE'dir.

 • TAKIN   INSERT INTO komutu, veritabanı tablosuna veri eklemek için kullanılır.   Sözdizimi Çalışan (Kimlik, Ad, Adres, Maaş) DEĞERLERİNE GİRİN (1, 'Arvind Singh', 'Pune', 1000);  
 • GÜNCELLEME   UPDATE komutu, veritabanı tablosundaki verileri güncellemek için kullanılır. Belirli bir satırı güncellemek için WHERE yan tümcesi kullanılarak bir koşul eklenebilir.   Sözdizimi GÜNCELLEME Çalışan SET Adresi = 'Pune Hindistan', Maaş = 100 WHERE Id =1;  
 • SİL   DELETE komutu, veritabanı tablosundan verileri kaldırmak için kullanılır. Koşulu karşılayan belirli bir satırı kaldırmak için WHERE yan tümcesi kullanılarak bir koşul eklenebilir.   SözdizimiWHERE Id =1;

DQL

  DQL, Veri Sorgulama Dili anlamına gelir. Verileri getirmek için DQL komutu kullanılır. DQL komutu, tablo, görünüm, geçici tablo, tablo değişkeni vb.'den veri seçmek için kullanılır. DQL altında SELECT komutu olan tek bir komut vardır.  

Sözdizimi

Çalışandan * SEÇİN;  

DCL

  DCL, Veri Kontrol Dili anlamına gelir. DCL komutları, veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerindeki erişim haklarını sağlamak ve geri almak için kullanılır. Kullanıcının verilere erişimini kontrol etmek için kullanılan DCL komutu. En çok kullanılan DCL komutları GRANT ve REVOKE komutlarıdır.

 • HİBE   GRANT, kullanıcıya erişim hakkı sağlamak için kullanılır.   Sözdizimi GRANT INSERT, DELETE ON Çalışan İÇİN kullanıcı;  
 • İPTAL   REVOKE komutu, kullanıcıdan erişim hakkını geri almak için kullanılır, kullanıcının veritabanı nesnesinden erişim haklarını iptal eder.   SözdizimiKullanıcıdan Çalışan TÜMÜNÜ İPTAL EDİN;

TCL

  TCL, işlem kontrol dili anlamına gelir. TCL komutları, veritabanındaki işlemleri işlemek için kullanılır. İşlemler, çok kullanıcılı ortamda veri bütünlüğünü sağlar. TCL komutları, veritabanında veri değişikliğini geri alabilir ve gerçekleştirebilir. En çok kullanılan TCL komutları COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT ve SET TRANSACTION'dır.

 • KOMİTE   COMMIT komutu, değişikliği veritabanına kaydetmek veya uygulamak için kullanılır.  
 • GERİ DÖNME   ROLLBACK komutu, değişikliği geri almak için kullanılır.  
 • KAYDETME NOKTASI   SAVEPOINT komutu, bir işlemi geçici olarak kaydetmek için kullanılır, gerektiğinde işlem bu noktaya geri dönebilir.

  Sözdizimi COMMIT veya ROLLBACK veya SAVEPOINT yazmanız yeterlidir;