Herşeyi doğru yapmışız  gibi görünse de bir türlü bu hatadan kurtulamadığınız zamanlar olmuş olabilir. 
Benim de başıma bazen gelen bu hatadan ve çözümünden bahsetmek istiyorum.

Laravel'de çok yaygın bir durum olan "route not defined" yani tanımlanmamış bir route var uyarısını  nasıl düzeltileceğini göreceğiz. Bu hata genellikle routes, controller veya view dosyalarına işaret eder. Bu dosyaları araştırmak, tanımlanmayan rotayı düzeltmemize yardımcı olacaktır.

Hatayı aldığımızda çıktı genellikle böyle görünür; 
laravel route not defined

Şimdi bu sorunu nasıl aşabileceğimize geçelim.

Kontrol Listesi 

Laravel'de bu hatayla karşılaştığınızda, uygulamanızın aşağıdaki bölümlerini kontrol ettiğinizden emin olun.

1. Web.php

Oluşturmaya çalıştığınız route bu dosyada uygun bir route ayarına sahip olduğundan emin olun. Route adlandırılmalı ve bu nedenle aşağıdaki gibi görünmelidir.

Route::get('/dashboard', 'MyController@dashboard')->name('dashboard');

Bu yol sözdiziminin bir kısmına dikkat edin : ->name('dashboard') . URL'leri oluşturmak için işlevi kullanmak istiyorsanız bunun doğru bir şekilde tanımlanması son derece önemlidir.

2. Görüntüle veya Denetleyici dosyalarını

Son olarak, yönlendirme işlevi parametresinin web.php dosyasında tanımlanan adla tam olarak eşleştiğinden emin olmalısınız . Örneğin,

view'de olması gereken; 

<a href="{{ route('dashboard') }}">Dashboard</a>

Controller'de olması gereken; 

$url = route('dashboard');

Bu kontolleri yaptığınızda hatanızı daha net görecek ve düzelteceksiniz. 

Sonuç ; 
Bunun yardımcı olacağını umuyoruz, bu kontrol listesini bir sonraki seferde elinizin altında tutun, bu yaygın hatayı geliştirme sırasında gözden kaçırmak kolaydır! Laravel adlı routes hakkında daha fazla bilgi için buradaki Laravel Docs'a göz atabilirsiniz .