1) Connection Nesnesi

ADO.NET’in veri kaynağıyla canlı ilişkide olan tarafını. NET Veri Sağlayıcısı oluşturuyor. Bu sağlayıcı, veri kaynağına gönderilecek her türlü komut ve ondan dönecek her türlü yanıt için bir köprü vazifesi görüyor. Tüm bu operasyonlar için, bu sağlayıcının aktif bir bağlantısı olması gerekiyor. İşte bu bağlantı, Connection nesnesiyle temsil ediliyor. Connection nesnesi, ADO.NET’in en temel nesnesidir.

 

2) SqlConnection Nesnesi

Microsoft SQL Server veritabanlarına erişmek için System.Data.SqlClient aduzayı altındaki SqlConnection nesnesini kullanılır. Bu bağlantı nesnesi (daha doğrusu nesneyi sunan sağlayıcı), sadece SQL Server için tasarlandığı için başka bir veritabanı erişiminde kullanılmaz. SQL Server’in daha alt sürümlerine erişim içinse eskiden olduğu gibi yine OLE DB kullanılacak. Böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen ayrı bir sağlayıcı kullanılır. Aslında OLE DB hala bir seçenek, ancak veritabanı erişimi gibi masraflı bir işte daha yüksek performans arzuluyorsak, tercihimiz SQL Server.NET veri sağlayıcısı olmalıdır. Çünkü bu sağlayıcı, SQL Server ile TDS (Tabular Data Stream) paketleri seviyesinde, yani SQL Server’in anladığı dilde haberleşiyor. Böylece OLE DB gibi bir tercümanı direk saf dışı bırakmış oluyorsunuz.

 

3) DataSet Nesnesi

DataSet nesnesi herhangi bir veri kaynağı ile ilişkilendirilmiş veri kümesini temsil eder. Bu veri kaynağı bir veritabanı olacağı gibi XML formatlı bir kaynakta olabilir. Nitekim DataSet nesnesinde tutulan veriler hafızada XML formatında tutulmaktadır. DataSet içindeki veriler aynen veri tabanında olduğu gibi tablolar şeklinde saklanır. Yani bir DataSet nesnesi bir yada birden fazla tablo barındırabilir. DataSet’in yapısındaki tablolar DataTable isimli sınıfla temsil edilir. Bu da DataSet’in DataTable türünden nesneleri olan bir koleksiyona sahip olduğunu gösterir. Bu koleksiyonun adı Tables’ dır. Tables koleksiyonun Add() ve Remove() metotları kullanılarak DataSet’e yeni tablo eklenip çıkarılabilir. Tables koleksiyonundaki tablolara indeksleyici yardımıyla erişilebilir. İndeksleyicinin parametresi tablonun ismi olabileceği gibi tablonun DataSet’teki sıra numarası da olabilir.

 

4) DataAdapter Nesnesi

DataAdapter nesnesi DataSet nesnesi ile veritabanı arasında tercümanlık yapar diyebiliriz. Veritabanından aldığı bilgileri DataSet içerisine doldurur ve DataSet den aldığı bilgileri veritabanına geri gönderir.

 

5) DataReader Nesnesi

DataReader .NET platformunda karşımıza yeni çıkan ve herhangi bir kaynaktaki veriye FORWARD-ONLY ve READ-ONLY olarak ulaşan bir bileşendir. DataSet ‘in belleği fazlaca kullanması bazı uygulamalarda sorun olabilir. Eğer veri tabanındaki kayıtlara salt okunur olarak erişmek yeterli oluyor veya veriler üzerinde bir değişiklik yapılması gerekmiyorsa Dataset yerine DataReader nesnesi ile çalışarak bellek daha verimli kullanılabilir.

 

6) Command Nesnesi

Command nesnesi, veri kaynaklarına karşı icra edilecek komutları temsil eden ADO.NET nesnesidir. ADO’daki Command nesnesi ile benzer özelliklere sahiptir. Command nesnesi de bir Provider nesnesidir ve temsil ettiği komutları icra ettirebilmesi için kurulmuş (açık) bir bağlantıya ( Connection nesnesine) ihtiyacı vardır.