@bedpagebusiness Türkiye/İstanbul Mayıs 2021 tarihinde katıldı.