• 0

SQL Veritabanı Tablo Yapısı Nasıl Güncellenir

1 yıl önce , Okuma süresi 1 dakika.

SQL Veritabanı Tablo Yapısı Nasıl Güncellenir

Mevcut bir tablo yapısını ALTER TABLEkomutu kullanarak ve ardından yapmak istediğiniz değişikliği kullanarak değiştirebiliriz:

ALTER TABLE people ADD COLUMN born_year INT;

Bu, boş değerlere sahip yeni bir sütun ekleyecektir:

 age | name | born_year 
-----+--------+-----------
 37 | Flavio |     
  8 | Roger |     

Bir sütun bırakmak için:

ALTER TABLE people DROP COLUMN born_year;

Bu şunlarla sonuçlanır:

 age | name 
-----+--------
 37 | Flavio
  8 | Roger
#Yazılım #sql #Genel