SQL PHP ile birden fazla tablodan veri çekmek

1 yıl önce

Ben iki tablodan php sayfamdaki bazı verileri görüntülemeye çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum.

db_bandas TABLE 
banda_id | banda_name
  1  | Rolling Beatles
  2  | Linkin Bizkit

db_albuns TABLE 
album_id | album_name | banda_id | album_ano
  1  |  Music  |  1   | 2000
  2  |  another |  2   | 2014
  3  | good one |  1   | 2004

Yukarıdaki veritabanınıdan sayfamda göstermek istediğim şu şekilde çıktı : 

 1 | Music  | Rolling Beatles | 2000 
 2 | another | Linkin Bizkit  | 2014 
 3 | good one | Rolling Beatles | 2004

Buda sorgum : 

$sql = "SELECT db_albuns.album_nome AS album_nome, db_albuns.album_id AS album_id, db_albuns.album_ano AS album.ano, db_banda.banda_nome AS banda_nome FROM db_albuns,db_banda";

Ancak olmadı bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mıdır?

 

#php #sql