PHP / Symfony - Dizileri nesne dizisiyle birleştirme

1 yıl önce

Aynı anahtarlarla iki ilişkilendirme dizim var. Birleştirildiğinde, son özellik düzeyi dizi olarak dönüştürülüyor. Ben bu dizileri nesnede birleştirmek istiyorum..

Kod Örneği : 

$user1 = [
  'users' => [
    'name' => 'name1'
  ]
];
$user2 = [
  'users' => [
    'name' => 'name2'
  ]
];
$result = array_merge_recursive($user1, $user2);
$this->json($result);
/*
  Result :  
    {
      "users": {
        "name": [
          "name1",
          "name2"
        ]
      }
    }
*/

/* 
  What I want :  
    {
      "users": [
        {
          "name": "name1"
        },
        {
          "name": "name2"
        }
      ]
    }
*/

Bunları nesne olarak nasıl birleştirebilirim?

#php #symfony