• 3

JavaScript'te İki Tarihin Aynı Gün Olup Olmadığının Kontrolü Nasıl Yapılır.

1 yıl önce , Okuma süresi 1 dakika.

JavaScript'te İki Tarihin Aynı Gün Olup Olmadığının Kontrolü Nasıl Yapılır.
JavaScript'teki bir tarih nesnesi örneğinin, başka bir tarih nesnesinin aynı gününe başvurduğunu nasıl anlarsınız?

JavaScript'teki bir tarih nesnesi örneğinin, başka bir tarih nesnesinin aynı gününe denk geldiğini  nasıl anlarsınız?

JavaScript, bu işlevi standart kitaplığında sağlamaz, ancak bazı yöntemleri kullanarak uygulayabilirsiniz.

  • getDate() günü döndürür
  • getMonth() ayı döndürür
  • getFullYear() 4 basamaklı yılı döndürür

Bu, kontrolü yapmak için kopyalayıp yapıştırabileceğiniz basit bir işlevdir:

const datesAreOnSameDay = (first, second) =>
    first.getFullYear() === second.getFullYear() &&
    first.getMonth() === second.getMonth() &&
    first.getDate() === second.getDate();

Örnek kullanım:

datesAreOnSameDay(new Date(), new Date()) //true

#Yazılım #javascript