• 2

JavaScript Tanımlayıcı Öge Farkları

2 yıl önce , Okuma süresi 1 dakika.

JavaScript Tanımlayıcı Öge Farkları
Özellikle Web Sitelerinde kullanılan JavaScript (JS) dilinin tanımlayıcı ögelerin farklarını hiç merak ettiniz mi?

JavaScript nedir?

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarda kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafından betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır. JavaScript, Node.js gibi platformlar sayesinde sunucu tarafında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

JavaScript ve Java arasında; isimleri, yazım şekli ve standart kütüphanelerindeki benzerlikler dışında bir bağlantı yoktur ve iki dilin semantikleri çok farklıdır. JavaScript'in yazım şekli C programlama dilinden türetilmiş, semantiği ve tasarımı ise Self ve Scheme programlama dillerinden esinlenmiştir.

BKZ : Kaynak

 

Const

constconstant’ kelimesinden gelir ve ‘sabit’ anlamındadır. Değişkenin değerini sonradan değiştiremezsiniz. Yani değişkenin değeri sabittir.Sadece bir kez tanımlanabilir.Block scope’tur. Yani sadece tanımlandığı { } süslü parantez içerisinden erişilebilir.

BKZ: Kaynak

Let

let değişkenin değeri sonradan değiştirilebilir.Sadece bir kez tanımlanabilir. Aynı const gibi block scope'tur.

BKZ: Kaynak

Var

var function scope’tur. Function scope olduğu için değişkenlere dışarıdan erişebilirsiniz. Değişken değeri sonradan değiştirilebilir. Tekrar tanımlanabilir.

 

 

Scope nedir?

Scope : Değişkeni tanımladığınız bölgeye göre isimlendirilir ve değişken de o bölgenin ismiyle anılır.

Global Scope : JavaScript kodunda herhangi bir yerde tanımlanan değişkenlerdir. Bu değişkenlere her yerden erişebilirsiniz.

Local Scope : Sadece tanımlandığı fonksiyon içinde geçerli olan değişkenlerdir. Dışarıdan bu değişkenlere erişemezsiniz. Function scope diye de anılır.

BKZ: Kaynak

#Yazılım #javascript #node.js