• 0

İnternetteki Kimliğimiz IP, IPV4, IPV6 Nedir?

2 yıl önce , Okuma süresi 3 dakika.

İnternetteki Kimliğimiz IP, IPV4, IPV6 Nedir?
Evet yanlış okumadınız internete bağlanan her cihazımızın internet ortamında bir kimliği vardır. Biz bu kimliğe kısaca IP diyoruz. Dilerseniz IP’nin tanımıyla başlayalım sonrasında IPV4 ve IPV6’yı inceleyelim.

Internet Protokolü (IP) nedir? 

İnternet üzerinde her cihazın (bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, modemler, router, IP Kameralar vb. cihazlar) kullanmakta oldukları rakamlar bulunmaktadır. İnternet Protokolü yani IP olarak adlandırılan bu rakamlar ile cihazların birbirlerini tanıması ve birbirleri ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Ağ bağlantısı ve veri alışverişi için kullanılan bu numaralar tamamen birbirinden bağımsız ve benzersizdir.

IP (İnternet Protokolünün kısaltması) paketlerin teknik formatını ve bilgisayarların bir ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlayan adresleme şemasını belirtir. Çoğu ağ, IP’yi, bir hedef ile bir kaynak arasında sanal bir bağlantı kuran İletim Denetimi Protokolü (TCP) adlı üst düzey bir protokolle birleştirir.

IP tek başına posta sistemi gibi bir şeyle karşılaştırılabilir. Bir paketi adresleyip sisteme atmanıza izin verir, ancak sizinle alıcı arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Öte yandan, TCP/IP, iki ana bilgisayar arasında bir bağlantı kurarak belirli bir süre ileri geri ileti gönderebilir.

Şu anda Internet Protokolünün (IP) iki sürümü vardır: IPv4 ve IPv6 adında yeni bir sürüm. IPv6, İnternet Protokolüne evrimsel bir yükseltmedir. IPv6, bir süre eski IPv4’le birlikte bulunacaktır.

IPv4 nedir – İnternet Protokol Sürümü 4?

1970 yılında literatürde yerini alan IP terimi, ilerleyen zamanlarda IPv4 olarak son halini almıştır. Günümüzde de kullanımı devam etmekte olan IPv4 internet protokolü, 32 bit’ten, yani  8 bit içeren 4 sayıdan oluşmaktadır. 0 ile 255 arası değişiklik gösterebilmektedir. 1.0.0.0 ile 255.255.255.255 arasında herhangi bir numara olmaktadır.

IPv4, cihazları İnternet’e bağlamak için kullanılan en yaygın İnternet protokolüdür. IPv4, 32 bitlik bir adres düzeni kullanır ve toplam 2^32 adres sağlar (sadece 4 milyarın üzerinde adres). İnternetin büyümesiyle, kullanılmayan IPv4 adreslerinin sayısının tükenmesi bekleniyor; çünkü bilgisayar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları da dahil olmak üzere İnternet’e bağlanan her cihaz bir adres gerektiriyor. Daha fazla Internet adresine duyulan ihtiyacı karşılamak için yeni bir Internet adresleme sistemi Internet Protocol version 6 (IPv6) dağıtılıyor.

IPv6 Nedir? Internet Protokol Sürümü 6?

IPv4 internet protokolünün, zamanla yetersiz kalması ve IP havuzunun bu yetersizlik durumu karşısında, IPv6 denilen protokol gündeme gelmiştir. 1992 yılında geliştirilen bu yeni protokol ile sorunun kaynağından çözüldüğü bilinmektedir. Yeni geliştirilen internet protokolü ile 128 bit’lik bir adres alanına geçiş yapılmıştır. Bu da büyük ip adresleri anlamına gelmektedir. Matematiksel olarak anlatılacak olunur ise 2128 adet ya da başka bir ifade ile 3 x 1038 adet adres demek oluyor diyebiliriz.

IPv6 (İnternet Protokol Sürümü 6), IPng (İnternet Protokolü yeni nesil) olarak da adlandırılır ve IPv4’in geçerli sürümünü (Internet Protokol Sürümü 4) değiştirmek için IETF standart komitelerinde incelenen İnternet Protokolünün (IP) en yeni sürümüdür.

IPv6, Internet Protokol Sürüm 4’ün (IPv4) devamı niteliğindedir. Internet Protokolünün evrimsel bir yükseltmesi olarak tasarlandı ve bir süre eski IPv4’le bir arada var olacak. IPv6, hem bağlanan ana bilgisayar sayısı hem de iletilen toplam veri trafiği miktarı açısından Internetin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamak için tasarlanmıştır.

IPV6 ile IPV4 Arasındaki Fark

IPV4                                                                                     IPV6

32 bitlik bir sayısal adres (IPv4) ondalık olarak dört sayı halinde periyotlarla yazılmıştır. Her numara sıfırdan 255’e kadar olabilir. Örneğin, 1.160.10.240 bir IP adresi olabilir.

IPv6 adresleri onaltılık olarak yazılmış ve iki nokta üst üste ile ayrılmış 128-bit IP adresidir. Bir örnek IPv6 adresi şu şekilde yazılabilir: 3ffe: 1900: 4545: 3: 200: f8ff: fe21: 67cf

IPV4, 32-bit adres şemasını kullanırken

IPV6 128-bit adres şemasını kullanır.

IPV4’teki parçalanma hem göndericiler hem de yönlendiriciler tarafından yapılır.

IPV6’daki parçalanma yalnızca gönderenler tarafından yapılır

Paket akışı tanımlama (QoS) iPV4’de mevcut değildir

Paket akışı tanımlama (QoS) iPV6’da mevcutdur

Seçenek alanları, iPV4’te kullanılabilir

Seçenek alanları, iPV6’da kullanılmaz.

Yayın mesajları iPV4’te bulunur.

Yayın mesajları iPV6’da bulmaz.

Sağlama alanı, IPv4 başlığında kullanılabilir

Sağlama alanı, iPV6 başlığında kullanılamaz.

Manuel veya DHCP ile ayarlanır.

Manuel veya DHCP ile ayarlamak zorunlu değildir.

#İnternet