• 0

HttpPost ve HttpGet hakkında bilinmesi gerekenler

8 ay önce , Okuma süresi 1 dakika.

HttpPost ve HttpGet hakkında bilinmesi gerekenler
Get methodu HTTP istekleri arasındaki varsayılan yöntemdir. Get methodu ile yapılan istekler tarayıcının adres satırında görünür. Sadece belirli boyutta veri gönderileceği zaman kullanılır.

Post methodu ise URL’de görünmesini istemediğimiz veriler olduğunda , dosya yükleyeceğimiz zaman querystring çok büyük olduğu durumlarda kullanılır.

Post yönteminde gönderebileceğimiz verinin boyutu ile ilgili bir sınır yoktur. Ayrıca gönderdiğimiz parametlerin adres satırında görünmemesi dolayısıyla Get yöntemine göre daha güvenlidir. HTML form gönderileceği zaman neredeyse her zaman POST yöntemi tercih edilir. Bazı kurumlar da Post methodunu kullanılar Bankalar gibi…

 Get ve Post’un nerelerde kullanıldığına değenelim. Get ve PoST birer HTML Talep Methodlarıdır. Yani get ve post ile sunucudan sayfa talabinde bulunabildiğiniz gibi aynı zamanda sunucuya veri de gönderebiliriz. Bu iki http Talep methodu dışında başka talep methodları da vardır. (Örn: HEAD,PUT,DELETE,OPTİONS VE CONNECT gibi)

Şimdi GET ve POST’un arasındaki farklardan bahsedelim. 

  • GET methodu ile bir html formundan gönderilen veri herkes için görünürdür. Çünkü tüm gönderilen değişkenler ve değerleri URL’ye yerleşir.
  • POST methodunda ise html formundan gönderilen veriler HTML dosyasının body’sine gömümü bir şekilde sunucuya gittiklerinden dolayı bu veriler başka kişiler tarafından görünür değildir.
  • Get ile veri göndermede karakter limiti vardır.
  • Post ile veri göndermede karakter limiti yoktur.
  • Get ile değişkenler URL’de yer aldığı için sayfayı değişken değerleri kaybolmadan yer imlerine atmak mümkündür.
  • Get methodu sadace ASCII karakterlerii izinlidir.
  • Post da sınırlama yoktur (Binary tipli veri izinlidir)

 

Belirli başlı GET ve POST arasında fakları gördünüz eğer bir web geliştiricisi iseniz POST mu yoksa GET’i mi kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Web geliştiriciler genellikle POST’u tercih etmektedirler. Eğer POST’u tericih edeceklerdenseniz kullanıcıya çok zahmet vermemek adına kritik olmayan noktalarda GET’i tercih edebilirsiniz.

#Yazılım