Deno için MongoDB sürücüsü çalıştırma ve kullanımı

2 ay önce , Okuma süresi 1 dakika.

Bildiğiniz üzere Deno geçtiğimiz günlerde kararlı ilk sürümü yayınlandı. Deno'yu MongoDB ile kullanmak istiyorsanız ne yapmalıyız?
Deno için MongoDB sürücüsü çalıştırma ve kullanımı

MongoDB en popüler NoSQL veritabanıdır. Deno'nun ayrıca MongoDB sorgularını işlemek için üçüncü taraf bir deno_mongo modülü bulunmaktadır. 

deno_mongo, Pas'ın resmi MongoDB kütüphane paketine dayanan Deno için bir MongoDB veritabanı sürücüsüdür.

MongoDB ve Deno'yu makinenize kurduğunuzu varsayıyorum. Şimdi, nasıl çalıştığını görelim ...

Bu modülü çalıştırmak için gerekli izinler:

--allow-net --allow-write --allow-read --allow-plugin --unstable

import { MongoClient } from "https://deno.land/x/mongo/mod.ts"

const client = new MongoClient()
client.connectWithUri("mongodb://localhost:27017")

const db = client.database("denoDB");
const greetings = db.collection("test");

Buradaki; 

client.connectWithUri("mongodb://localhost:27017")

Kendi URL adresinizi yazmanız gerekmektedir. Benim şuanda bu şekilde. 
Ve yine yukarıdaki kodda anlaşılacağı üzere "denoDB" adında bir veritabanım ve test adında bir koleksiyonum var. 

Ekleme İşlemi:

const hello = await test.insertOne({
    sayHello: "Hello World..."
});

Terminali kontrol ederseniz, db.test.find()bu verileri geri alırsınız veya deno_mongo kullanarak verileri bulabilirsiniz :

const find = await test.find({
    _id: hello
});
console.log(find)

Güncelleme ve Silme İşlemleri:

updateOne { matchedCount, modifiedCount, upsertedId }bu üç bilgiyi döndürür .
 

// update
const { matchedCount, modifiedCount, upsertedId } = await test.updateOne(
    { sayHello: { $ne: null } },
    { $set: { sayHello: "Hello Universe..." } }
);

// delete
const delete = await test.deleteOne({ _id: hello });
#Deno