• 0

Çokca duyduğumuz Raid nedir ve neden kullanılmalı!

2 yıl önce , Okuma süresi 2 dakika.

Çokca duyduğumuz Raid nedir ve neden kullanılmalı!
aşlangıçta, RAID terimi, ucuz disklerin yedekli dizisi olarak tanımlanır, ancak şimdi genellikle yedekli bir bağımsız disk dizisini ifade eder. RAID depolama, hata toleransı sağlamak, genel performansı artırmak ve bir sistemdeki depolama kapasitesini artırmak için birden fazla disk kullanır.

Bu, verileri depolamak için yalnızca tek bir disk sürücüsü kullanan eski depolama cihazlarının aksinedir. İster bir sunucunun performansını optimizasyonu amacıyla olsun ister NAS (Network Attached Storage – Ağa Bağlı Veri Depolama) kutusu üzerinde total bir veri kaybını engellemek için olsun, sizin RAID’e ihtiyacınız var. Peki, hangi RAID tipi sizin için doğru seçenek ?

RAID

Genel performansı iyileştirmek için aynı verileri yedekli (birden fazla adımda) dengeli bir şekilde saklamanızı sağlar. RAID disk sürücüleri, sunucularda sıklıkla kullanılır, ancak genellikle kişisel bilgisayarlar için gerekli değildir.

Raid sistemleri (Redundant Array of Independent Disks), yazılımsal ve donanımsal olarak ikiye ayrılırlar. Yazılımsal raid, ek bir donanıma ihtiyaç duymayacağı için genellikle Windows işletim sistemlerinde kullanılır. Donanımsal raid ise, bir raid kartı gerektirmektedir.

Bilgisayarlarda veri depolama aygıtlarının başlıcası  olan harddiskler, bir çok sebep neticesinde bozulabilmektedir. Bu sebepler, manyetik ortam, elektriksel problemler, düşürme, suyla temas veya çarpma vb. şeklinde olabilir. Raid, çeşitli nedenlerle bozulan harddisklerdeki kritik veri kayıplarını önlemek veya en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş, diskleri ister performans isterseniz güvenlik gibi konularda konfigüre edebileceğiniz bir yapı sunar.

Sonuç olarak bir Raid yapısı için, en az 2 diske ihtiyacımız bulunuyor.

Raid türleri disk sayınıza ve ihtiyacınıza göre değişiklik göstermektedir. Her ne kadar 13 adet raid türü yapılabiliyor olsa da, bizler Raid 0, 1, 0+1, 5 ve 10 yapılandırmasını sıklıkla kullanırız.

Raid 0 (Hata toleransı olmayan çizgili disk dizisi)

En az 2 diskle kurgulanabilir bu yapıyı gerçek bir performans istiyorsak seçebiliriz. Bu yapıda, Raid kartı üzerindeki tüm veriler disk sayısına göre bölünür ve aynı anda hepsine yazma sağlanır. Bu sayede elimizdeki tüm disklerin rpm hızlarını birleştirerek yüksek hızda yazma gücüne kavuşuruz. Burada önemli bir nokta, bu yapının sadece performans için olduğudur ve disklerden biri çalışamaz duruma geldiğinde tüm veri kaybedilmiş olacaktır.

Raid 1(Yansıtma)

Yine en az 2 disk ile kurabileceğimiz bu yapıda, Raid kartına gelen bütün veriler aynı anda 2 diske birden yazılır. Dolayısıyla disklerden birinde bir problem olduğunda veriler kaybolmayacak ve sistem çalışmasına devam edilebilecektir. Bu kurgudaki önemli nokta ise, toplamda 2 disk kapasitesinin yarıya ineceğidir.

Raid 5 (Serpiştirilmiş)

Şu anda en yaygın kullandığımız yapıdır. En az 3 disk ile oluşturulabilir. Bu yapıda veri dışında parite (Parite, yaşanan veri kayıplarını eski haline getirebilmemiz için kullandığımız bir sistemdir.) bilgisi de tüm disklere aynı anda yazılır. Disk kapasitesi 3/1 oranında azalacaktır.

Raid 10 (Ayna şerit)

Bu yapı en az 4 disk ve çiftli olarak artan oranlarda kurulabilir. Aslında Raid 1+0 olarak da düşünebiliriz. Getireceği maliyet sebebiyle ev kullanıcıları için pek mantıklı gözükmese de, hem veri güvenliği sağlamak hem de performans artışı isteyen kullanıcılar için idealdir.

Bu disklerin 2 tanesi rpm(RAID 0) için kullanılıyor ve ortaya çıkan yapının ayna (mirrorig) kopyası diğer 2 diske alınıyor (RAID 1). Böylece tek bir diske göre neredeyse 4 kat okuma performansı, 2 kat da yazma performansı elde ediyorsunuz.

RAID Teknoloji Standartları

Depolama Ağı Endüstrisi Birliği, Ortak RAID Disk Veri Formatı (DDF) spesifikasyonunu oluşturmuştur. Farklı RAID satıcıları arasında birlikte çalışabilirliği artırmak amacıyla, verilerin RAID cihazındaki disklere nasıl dağıtılması gerektiğini tanımlar.

RAID Danışma Kurulu olarak adlandırılan bir başka endüstri grubu 1990'lı yıllarda RAID teknolojisini geliştirmek için çalıştı, ancak grup artık aktif değil.

#Donanım