C++’a Giriş Ve Dev C++ Kurulumu

3 ay önce , Okuma süresi 2 dakika.

Bu yazımızda C++ eğitim serisine başlayacağız. Programlama dillerini yazmak için bir programa ihtiyacımız vardır. Yeni öğrenenler için sade arayüzü ve kullanımı kolay Dev C++ uygulamasını kullanacağız.
C++’a Giriş Ve Dev C++ Kurulumu

Dev C++ Programını aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.

https://www.gezginler.net/indir/dev-cplusplus.html

programı kurdukdan sonra şimdi C++ programlama dilini inceleyelim.

C++ Veri Tipleri

Bir programlama dilini öğrenirken en önemli bölümlerden birisi de veri tiplerini öğrenme aşamasıdır. C++ veri tipleri dediğimiz bölümde de C++ dilinde yer alan veri tiplerini ve bu veri tiplerinin ne anlama geldiğini göreceğiz.

Veri tipleri, bilgisayarların işlediği verilerin nasıl bir yapıya sahip olduğunu ifade ederken son derece önemlidir. C++ dilinde, genel olarak ana başlık altında bakarsak üç farklı veri tipi vardır: Tamsayı, ondalıklı sayı ve metin. Bu veri tipleri de kendi başlıkları altında alt başlıklara ayrılır.

Bool Veri Tipi

RAM bellekte sadece 1 bit yer kaplar. Evet veya Hayır, Doğru veya Yanlış, Bay veya Bayan, Olumlu veya Olumsuz gibi veriler, bu tür değişkenlere kaydedilebilirler. Alabildiği değerler aşağıda ki gibidir.

0 => false

1 => true

Char Veri Tipi

RAM bellekte kapladığı alan 8 bittir yani 1 byte yer kaplar. Char veri tipi herhangi bir ASCII karakteri saklamak için kullanılır. ASCII’de 33 tane ekrana basılmayan yani gösterilmeyen karakter ve 95 tane de gösterilen karakter ile 128 adet karakter bulunmaktadır.

Yani bir harf yazdırmak istediğinizde bu char veri tipi ile gerçekleşiyor. Burada her harfin veya her karakterin bir sayısal karşılığı bulunur. Mesela bilgisayara “A” harfini basması için 065 komutu verilir veya “Z” harfi için 095 komutu verilir ve bunun karşılığı olan karakter ekrana basılır.

String Veri Tipi

Char veri tipi, tek karakter saklayabilirken, string veri tipi ise birden çok karakteri aynı anda saklayabilir. C++ dilinde, string veri tipi, bir karakter dizisini tanımlamak için kullanılır. Her bir karakter, RAM bellekte 1 byte yer kaplar.

Unsigned Short Int Veri Tipi

RAM bellekte 16 bit yani 2 byte yer kaplar. Short kelimesinin başında yer alan Unsigned yani işaretsiz anlamına gelen bu kelime sayının eksi yani negatif değerler alamayacağını sadece pozitif değerlerde işlem yapılabileceğini belirtir.

Unsigned short veri tipi en az => 0

Unsigned short veri tipi en fazla => 65535 değerini alabilir.

Short Int Veri Tipi

Bu veri tipi de aslında unsigned short int veri tipi gibidir tek farkı ise burada ki değerlerin yarısı negatif yani eksili değerlerde almaya imkan tanımasıdır. Bu veri tipi de bellekte 16 bit yer kaplamaktadır. Yani bu veri tipinde 0 ile 32767 ve -1 ile -32768 sayıları arasında değer aktarımı yapılabilir.

Int Veri Tipi

Aynı unsigned yani işaretsizlik işlemi C++ int veri tipi içinde geçerlidir. İnt veri tipi, eski 32 bit işlemcilerde short int veri tipi gibi özellik gösterir. Yani hangi işlemci mimarisinde çalıştığınız bu değişkenleri kullanırken performansınızı etkileyecektir.

Eğer 32 bit işlemci üzerinde çalışıyorsanız;

0 ile 32767 ve -1 ile -32768

Eğer 64 bit mimariye sahip işlemcide çalışıyorsanız;

0 ile 2147483647 ve -1 ile 2147483648 sayı arasında çalışma yapabilirsiniz.

Float Veri Tipi

C++ veri tipleri arasında ki veri tiplerinden birisi de float veri tipidir. Eğer tam sayılarda çalışmak yerine ondalıklı ya da kesirli sayılarda çalışma yapacaksanız float veri tipini kullanmanız uygun olacaktır. RAM bellekte 32 bit yer kaplamaktadır ve -3.402823e38 ile 3.402823e38 arasında ki sayılarda çalışmanıza olanak sağlar. Burada ki “e” harfi, üslü sayıları temsil eder.

Double Veri Tipi

RAM bellekte 64 bit yer kaplamaktadır ve float veri tipinden daha küçük veya daha büyük aralıklarda çalışmanıza olanak sağlar. -1.79769313486232e308 ile +1.79769313486232e308 arasında ki sayılarla çalışmanıza imkan tanır.

Örnek olarak gösterecek olursak arkadaşlar :

İnclude 
İnt main()
{
İnt a=5; // burda a değişkenine 5 rakamını int veri tipi olarak tanıttık.
Float b= 2.5;  // b değişkenine 2.5 kesirli bir sayı olduğu için float olarak tanımladık
Char h=‘a’; // burda h değişkenine a karakterini tanımladık.                  

Return 0;
}
#Yazılım #c++