C++ Operatörler - Bölüm 2

3 ay önce , Okuma süresi 2 dakika.

Bu makalemiz’de C++ Operatörler konumuza devam ediyoruz. Bir önceki makalemizde Atama Operatörü,Aritmetik Operatörler ve Tip Dönüşümünü konu almıştık. Bu makalemizde Arttırma (++) ve Azaltma (–) Operatörleri, Aritmetik Atama Operatörleri ve Karşılaştırma Operatörlerini konu alacağız.
C++ Operatörler - Bölüm 2

Arttırma (++) ve Azaltma (–) Operatörleri

C++ dilinde arttırma ve azaltma operatörleri önemli bir yer tutar. Arttırma (++) operatörü, yanındaki değişkenin değerini 1 arttırır. Azaltma operatörü ise 1 tane eksiltir.

Aşağıdaki örnekle konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Programın çıktısından da görebileceğiniz gibi başlangıç değerleri 6 ve 8 olan 2 tane değişkenin ++ operatörü ile arttırdık ve yeni değerleri 7 ve 9 oldu.

Aynı şekilde ++ operatörü yerine — operatörünü kullansaydık. Değerleri 1 tane azaltmış olacaktık dolayısıyla yeni değişken değerleri 5 ve 7 olacaktı.

Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelelim önemli bir noktaya. Dikkat ederseniz üstteki örnekte operatörü değişkenden önce (++a) veya değişkenden sonra (b++) kullanmamız bir şey değiştirmedi. İkisi de aynı görevi gördü. Peki bunların farkı var mı? Elbette var. Bu fark değişkene atama yaparken ortaya çıkıyor. Şimdi size bunu örnekle açıklayayım.

Atama yaptığımız esnada; ++ veya — operatörünü değişkenden önce koyarsanız ilk yapacağı iş değişkenin değerini arttırmak/azaltmak daha sonra atama işlemini yapmak olacaktır. Zıttı olarak da eğer bu operatörleri değişkenden sonra koyarsanız önce atamayı yapar daha sonra yanındaki değişkenin değerini arttırır/azaltır.

Daha iyi anlamanız için özetleyelim:

Sağ++ x=8 y=x++;

x’in değeri 9 y’nin değeri 8 olur.

++SOL x=8 y=++x; x’in değeri 9 y’nin değeri 9 olur.
SAĞ– – x=8    y=x–;

x’in değeri 7 y’nin değeri 8 lur.

– –SOL x=10  y=–x; x’in değeri 7,y’nin değeri 7 olur.

 

Aritmetik Atama Operatörleri

C++ dilinde 5 tane aritmetik atama operatörü vardır. Bunlar kod yazarken bizlere kolaylık sağlar ve daha az kod yazmamızı sağlar.

Topla ve Ata ( += )

a=a+b ifadesinin kısa şekli a+=b şeklindedir.

Çıkar ve Ata (-=)

a=a-b ifadesinin kısa şekli a-=b şeklindedir.

Çarp ve Ata ( *= )

a=a*b ifadesinin kısa şekli a*=b şeklindedir.

Böl ve Ata ( /= )

a=a/b ifadesinin kısa şekli a/=b şeklindedir.

Mod Al ve Ata ( %= )

a=a%b ifadesinin kısa şekli a%=b şeklindedir.

Karşılaştırma Operatörleri

C++ dilinde 6 tane karşılaştırma operatörü vardır. Bu operatörler ile iki karakteri veya sayıyı kendi aralarında karşılaştırabiliriz. Bu operatörler genellikle if gibi koşul yapılarında kullanıldığı için şimdilik sadece ne anlama geldiklerine değineceğiz. Yapılara gelince bunları fazlasıyla kullanacağız.

Küçüktür Operatörü ( < )

Büyüktür Operatörü ( > )

Küçük Eşittir Operatörü ( <= )

Büyük Eşittir Operatörü ( >= )

Eşit mi Operatörü ( == )  – Bunu atama  operatörü ile karıştırmayın. Bunda 2 tane = kullanıyoruz –

Farklı mı Operatörü ( != )

Bool veri tipimizi kullanarak bir örnek çözelim.

Üstte tanımladığımız bool tipindeki değişkenlere bazı koşullar ekledik. Eğer bu koşullar sağlanıyorsa yani doğruysa bool tipindeki değişkene True -veya 1- değilse False -veya 0- değeri atanıyor. Programın çıktısı bu şekildedir:

*FALSE (0)SIFIR, TRUE (1)BİR OLARAK İFADE EDİLİR.

#Yazılım #c++