• 0

C++ Operatörler - Bölüm 1

2 yıl önce , Okuma süresi 2 dakika.

C++ Operatörler - Bölüm 1
Operatörler tüm programlama dillerinde bulunan, büyüklük küçüklük karşılaştırmalarının, mantıksal karşılaştırmalarının ve aritmetik işlemlerin yapılmasını sağlayan karakterler topluluğudur. Hadir birlikte c++’da operatörler nasıl kullanılır göz atalım.

1)Atama Operatörü

Aslında atama operatörünü bir önceki makalemde anlatmıştım. Değişkene değer atamayı bu operatör ile yapıyoruz. Yani değişkenlere değer atarken kullandığımız operatördür.

Örnek verecek olursam:

2) Aritmetik Operatörler

Genellikle sayısal yani matematiksel işlemleri yaparken işimize yarayacak olan operatörlerdir. Başlıca aritmetik operatörler şu şekildedir:

1- Toplama ( + )

2- Çıkarma ( – )

3- Çarpma ( * )

4- Bölme ( / )

5- Mod Alma ( % )

a) 4 İşlem Operatörü

Zaten 4 işlemi bilmeyen yoktur. Hemen örnekle anlatalım:

Örnekte 2 tane int(tamsayı) tipinde değişken tanımlanıyor ve bunlara başlangıç değeri veriliyor. Daha sonra bu 2 değişkene 4 işlem uygulanıyor ve ekrana yazdırılıyor.

Bu örneği kendi derleyiciniz aracılığıyla deneyebilirsiniz. Programın çıktısı şu şekilde olmalıdır:

Bu işlemin bir çok farklı şekilde yapılışı mevcuttur. Bu sizin nasıl yapmak istediğinize bağlı.

b) Mod Operatörü

Modun ne olduğu belki bileniniz vardır. Mod; 1. sayının 2. sayıya bölümünden kalandır. Hemen örnekle pekiştirelim:

3) Tip Dönüşümü

Programımızda değişkenler veya sabitler birbirinden farklı tiple olabilirler. Eğer böyle bir durum söz konusu ise tip dönüştürme ihtiyacı duyabiliriz. Matematiksel işlemlerimizde hesap sonucumuzun hangi tipte olacağı önemlidir. Bu nedenle bir hata ile karşılaşmamak için tip dönüşümü yapılmalıdır. Örnekle durumu daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum:

Arkdaşlar burda bir konuya değinmek istiyorum float türü bir değişkeni printf fonksiyonu ile ekrana yazdırırken %f ile yazdırırız. Ancak %f ile yazarsak a değerinde görüldüğü gibi 2.000000 gibi bi çıktı oluşur bunu düzenlemek için %f’de f’in önüne   %1.4f gibi sayı koyarız bu ne anlama gelmektedir hemen anlatayım.

%1.4f demek çıkan sonuçda virgülden sonra 4 basamağı göster anlamına gelmektedir.

%1.2f demek çıkan sonuçda virgülden sonra 2 basamağı göster anlamına gelmektedir.

Programda, 3 tane float yani ondalıklı tipte değişken tanımladık ve 1 tane de tamsayı tipinde ilk değeri 9 olan bir değişken tanımladık.

Daha sonra “sayi” ismindeki tamsayı değişkenini 4’e böldük(9/4) ve “a” isimli float tipindeki değişkene atadık.

2. işlemde ise aynı bölme işlemi olan “sayi” ismindeki değişkeni 4’e bölmek oldu. Yani,  9/4 işlemini yaptık. Fakat 4 sayısını 4.0 şeklinde yani ondalıklı şekilde yazdık. Dolayısıyla sonucu atadığımız değişkende ondalıklı olduğu için ekrana 2.2500 yazdırıldı.

3. işlemde ise aynı bölme işlemini yaptık. Hatta bu sefer 4.0 bile yazmadık ama sonuç 2.25 şeklinde aktarıldı. Çünkü, “(float)” ifadesi ile programa bunun sonucunu float cinsinden döndürmesini istedik. Dolayısıyla program bizi kırmadı ve sonuç “c” ismindeki float tipindeki değişkene ondalıklı olarak aktarıldı.

Bir sonraki makalemizde (arttırma azaltma operatörleri),(aritmetik atama operatörleri),(karşılaştırma operatörleri)’ni konu alacağız.

#Yazılım #c++