C++ For Döngüsü

2 ay önce , Okuma süresi 2 dakika.

Bilgisayar programlamasında, bir döngü belirli bir duruma ulaşılana kadar tekrarlanan bir talimatlar dizisidir. Bir veri öğesinin alınması ve değiştirilmesi gibi bir işlem yapılır ve ardından bir sayacın öngörülen bir sayıya ulaşıp ulaşmadığı gibi bazı koşullar kontrol edilir.
C++ For Döngüsü

Sayaç Ulaşılmadı: Sayaç istenen sayıya ulaşmamışsa, sıradaki bir sonraki komut sırasındaki ilk talimata geri döner ve tekrarlayın. Sayaç ulaşıldı: Eğer duruma ulaşıldıysa, bir sonraki talimat, bir sonraki sıralı talimat veya döngünün dışındaki dallara “geçer”. Temel olarak iki tür döngü vardır:

Giriş Kontrollü Döngüler: Bu tür döngülerdeki test koşulu, döngü gövdesine girmeden önce test edilir. Loop ve While Loop için giriş kontrollü döngülerdir.

Çıkış Kontrollü Döngüler: Bu döngü türlerinde, test koşulu döngü gövdesinin sonunda test edilir veya değerlendirilir. Bu nedenle, döngü gövdesi, test koşulunun doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın bir kez en azından bir kez çalışacaktır. do - while döngüsü çıkış kontrollü döngüdür.

For Döngüsü :

Bir for döngüsü, belirli sayıda yürütülen bir döngü yazmamıza izin veren bir tekrarlama kontrol yapısıdır. Döngü, bir satırda n adım sayısını birlikte gerçekleştirmemizi sağlar.

while ve do while dışında, üçüncü bir döngü tipi olarak, for yapısı bulunmaktadır. Diğer iki döngüden farklı olarak, for yapısı, yenilemeli-tekrarlamalı (İngilizce iterative) yapılarda kullanıma daha uygundur. Bunu performans anlamında söylemiyorum. Demek istediğim yazım tekniği olarak, for döngüsünün daha kullanışlı olmasıdır. Örneğin birbirini, sürekli tekrar eden işlemlerin yapıldığı Nümerik Analiz gibi alanlar, for döngüsü için iyi bir örnek olabilir. Ancak bu dediklerim sizi yanıltmasın; for döngüsü sadece soyut alanlarda çalışsın diye yaratılmış bir şey değildir.

Programlarda, diğer iki döngüden çok daha fazla for kullanırsınız. Çünkü for sadece matematiksel hesaplama işlemlerinde değil, diziler ( array ) gibi konularda sürekli kullanılan bir yapıdır. Yazımı diğerlerine nazaran daha sade olduğundan, iteratif işlemlerde kullanılması elbette ki tesadüf olarak düşünülemez.

 

Aşağıda for döngüsünün genel yazımını ve akış diyagramını göreceksiniz:

For Akış Diyagramı

For Yapısı : 

for( ilk_deger_atama; koşul; arttırma/azaltma ){
	komut(lar)
}

İlk atacağımız adım; elbette ki ekrana 10 kere "Merhaba Dünya" yazdırmak olacak Programlama mantığını kaptıktan sonra, dünyayı daha farklı görmeye başlayacak ve Merhaba Dünyalar'ın sebebini daha iyi anlayacaksınız. Ve inanın bütün bu eziyete değer. Buyrun programımız:

#include
int main( void )
{
	int i;
	for( i = 0 ; i < 10; i++ ) {
		printf("%2d: Merhaba Dunyan",(i+1));
	}
	return 0;
}

Gördüğünüz gibi çok daha sade ve açık gözükür bir kod oldu. for altında tek satır komut olduğundan, küme parantezleri koymamız opsiyoneldi ama ne yaptığınızı karıştırmamak için, her zaman koymanızı öneririm.

Programımızın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Kullanıcıdan 5 sayı isteyerek bu sayıların toplamını ve ortalamasını alan C++ Örneği:

#include 
using namespace std;
int main()
{
	int toplam=0;
	int sayi;
   
  for(int i=0;i<5;i++)
   {
   cout<>sayi;
   toplam=toplam+sayi;
   }
   
   cout<

Programın çıktısı aşağıdaki gibidir.:

 

#c++