C++ Continue Komutu

3 ay önce , Okuma süresi 1 dakika.

Continue İfadesi break ifadesi gibi çalışır. Bununla birlikte, sonlandırmaya zorlamak yerine, devam et, aradaki herhangi bir kodu atlayarak, döngünün bir sonraki yinelemesini zorlar. For döngüsü için continue, koşullu test ve artışın döngü bölümlerinin yürütülmesine neden olur. While ve do while için döngüler boyunca, program kontrolü şartlı testlere geçer.
C++ Continue Komutu

Akış diyagramı

 

 

Continue komutu bir döngü içinde çalıştırılırsa, o döngü içinde bulunan tur sona erer ancak döngü devam eder. Diğer bir deyişle, gövdenin içinde bulunan continue komutundan sonra gelen cümleleri atlayarak, döngüyü devam ettirir.

Hemen örneklerle inceleyelim:
 

/*
Sadece tek sayıları yazdıran bir
program
*/
#include
int main( void )
{
	int i;
	for( i = 0; i < 10; i++ ) {
		//i değişkeninin 2'ye göre modu
		//0 sonucunu veriyorsa, bu onun 
		//bir çift sayı olduğunu gösterir.
		//Bu durumda ekrana yazdırılmaması 
		//için döngü bir sonraki adıma geçer.
		if( i%2 == 0 ) continue;
		printf("%2dn",i);
	}
	return 0;
}

 

0 ile 10 arasındaki tek sayıları gösteren program örneğini yukarda görebilirsiniz. Elbette ki bu işi daha farklı ve daha iyi yapan bir program yazabilirdik. Ama şimdilik continue komutunun nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Program bir for döngüsü çalıştırmaktadır. Her defasında i değişkenin 2'ye göre modu alınır. Eğer sonuç 0'sa, bu sayının çift olduğunu gösterir. Dolayısıyla, bunun ekrana yazdırılmaması gerekir. Bu yüzden, döngü içersindeki işlemleri sürdürmek yerine, altta kalan kodları atlarız. Burada continue komutu kullanılır ve kullanıldığı noktadan itibaren olan işlemler yapılmaz. Döngü başa döner, aynı işlemleri yapar. Bu sefer i tek sayı olacağından continue komutu çalışmaz ve sayıyı ekrana bastırırız.

Yukarıdaki kod derlendiğinde ve çalıştırıldığında, aşağıdaki sonucu verir

Bir örnek daha yapalım:
 

#include 
using namespace std;
main(){
	for(int x=1;x<=10;x++){
		if(x<5)
			continue;
		if(x==9)
			break;
		cout<

 

Yukarıdaki kod derlendiğinde ve çalıştırıldığında, aşağıdaki sonucu verir

Bir örnek daha yapalım:

#include 
using namespace std;
 
int main () {
  // Yerel değişken bildirimi:
  int a = 10;

  // döngü yürütme yap
  do {
   if( a == 15) {
     // yinelemeyi atla.
     a = a + 1;
     continue;
   }
   cout << "value of a: " << a << endl;
   a = a + 1;
  } 
  while( a < 20 );
 
  return 0;

Yukarıdaki kod derlendiğinde ve çalıştırıldığında, aşağıdaki sonucu verir

#c++