• 0

7 Yararlı Javascript İpuçları

7 ay önce , Okuma süresi 1 dakika.

7 Yararlı Javascript İpuçları

1.Falsy değerlerini filtreleme:

Bir dizi değeriniz varsa, ( null undefined 0 "" NaN false) ile falsy değerlerini filtreleyebilirsinizBoolean()

//Example 1
const x = ["a","",3,false,"hello",undefined]
const y = x.filter(Boolean);

console.log(y) // ["a",3,"hello"]

//Use it like this
myArray.filter(Boolean);

2.Math.floor()

//Example 1 
const x = 1.5 
const y = ~~x  
console.log(y) // Equals 1 
//Example 2
const a = -1.5
const b = ~~a
console.log(b) // Equals -1
//Example 3 
const z = ~~2.73123 
console.log(z) // Equals 2  

3. Örtülü boole zorlaması

Bir değeri boole olarak değiştirme (YerineBoolean(value))

const x = {} 
const y = !!x //Equals true 
console.log(y) // true

4.Array Slice
Dizideki son öğeler Geriye doğru saymak için negatif göstergelerle Array.slice () kullanabilirsiniz.

let array = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

console.log(array.slice(-1)); // Equals [8]

console.log(array.slice(-2)); // Equals [7, 8]

console.log(array.slice(-3)); // Equals [6, 7, 8]

5. Örtük sayı zorlama kullanarak

Herhangi bir değerin önüne a koymak, değeri bir sayıya değiştirmeye çalışır Number(value). Bu, Date nesnelerine alternatif olarak da kullanılabilirDate.getTime()

//Example 1 
const x = new Date() 
const y = +x 
console.log(y) //Equals 1591887393586 (gives back time in ms)

Bunu yapmak için kullanışlıdır (10 saniye sonra zaman kazanın)

 

const z = new Date(+new Date() + 10 *1000)
console.log(z) //Equals 1591887403586

6.Method parametre doğrulaması
Giriş verilmezse hata atmanızı sağlar

const isRequired = () => { throw new Error('param is required'); };

const print = (value = isRequired()) => {  
  console.log(`${value}`) 
}; 

print(2);// Equals 2 
print()// Throws error 
print(null)// Equals null

 

7. Promise için hatalar

Normalde, Promise.all()dizisinin içindeki herhangi bir vaat reddedilirse atılacaktır. Her söz için haritayı ve yakalamayı kullanarak hataları yok sayabiliriz.

const promiseArray = [
  Promise.reject(null),
  Promise.resolve(100),
  Promise.resolve("More data"),
  Promise.reject(new Error('Throw an error here'))
];

//Map and catch for promises 
//And just console.log them const all = await Promise.all(
  promiseArray.map(p => p.catch(console.log))
)

Bu kadar!
Javascript ipuçlarınız var mı?
Onları aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin #Yazılım #javascript